Виконання бюджетної, держбюджетної та госпдоговірної тематики (за 3 роки)

Науково-дослідна робота з бюджетної тематики
2014 рік

1. Тема №08-13-14Б (0113U002005) «Обробка харчових продуктів ультразвуком» (заключний звіт).
Науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.
Список виконавців: к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., ст. викл. Червоний В.М., к.т.н., доц. Чеканов М.А., здоб. Нечипоренко Д.А., Яковлєв О.В., студ.: Зубрєв А.С., Василенко В.Ю., зав. лаб. Солончук Л.М.

2. Тема №16-14-15Б (0113U008399) «Удосконалення комбінованих процесів очищення баштанних культур» (проміжний звіт).
Науковий керівник – к.т.н., доц. Горєлков Д.В.
Список виконавців: к.т.н., проф. Афукова Н.О., к.т.н., доц. Дуб В.В., к.т.н., ст. викладач Дмитревський Д.В., студ. Василець І.В., студ. Шевченко І.В.

2015 рік

1. Тема № 16-14-15 Б, (0113U008399) «Удосконалення комбінованих процесів баштанних культур» (заключний звіт).
Науковий керівник – к.т.н. доц. Горєлков Д.В.
Список виконавців: к.т.н., проф. Афукова Н.О., к.т.н., доц. Дуб В.В., к.т.н., доц. Дмитревський Д.В., студ. Василець І.В., студ. Шевченко І.В.

2. Тема №12-15-16Б (0114U006534) «Інтенсифікація масообмінних процесів у харчових продуктах» (проміжний звіт).
Науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.
Список виконавців: д.т.н., проф. Дейниченко Г.В., к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Чеканов М.А., к.т.н., доц. Червоний В.М., здоб. Нечипоренко Д.А., здоб. Яковлев О.В., студ. Зубрєв А.С., студ. Шипко Г.М.

2016 рік

1. Тема № 12-16-17 Б (0115U006802) «Удосконалення комбінованих, енергозберігаючих процесів очищення м’ясної сировини» (проміжний звіт).
Замовник: Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – к.т.н. доц. Горєлков Д.В.
Виконавці: к.т.н., проф. Афукова Н.О., к.т.н., доц. Дуб В.В., к.т.н., доц. Дмитревський Д.В., студ. Пальчик А.Ю., студ. Біленко М.В., студ. Шаповалов О.І.
Обсяг фінансування: 1,5 тис. грн.
Термін виконання: 01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.

2. Тема №12-15-16Б (0114U006534) «Інтенсифікація масообмінних процесів у харчових продуктах» (заключний звіт).
Замовник: Міністерство освіти і науки України.
Обсяг фінансування: 1,5 тис. грн.
Термін виконання: 01.01.2016 р. по 31.01.2016 р.
Науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.
Виконавці: д.т.н., проф. Дейниченко Г.В., к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Чеканов М.А., к.т.н., доц. Червоний В.М., здоб. Нечипоренко Д.А., здоб. Яковлев О.В., студ. Зубрєв А.С., студ. Шипко Г.М.
Мета роботи: наукове обґрунтування використання ультразвукової обробки для інтенсифиікації масообміннних процесів у харчових продуктах.

Науково-дослідна робота з госпдоговірної тематики.

2014 рік

1. Тема № 21-13-14Д (0113U006393) «Розробка нормативної документації на структуровану десертну продукцію на основі ультрафільтраційних похідних білково-вуглеводної молочної сировини». (замовник –ТОВ «ВЕРБА ЛТД», м. Харків).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Список виконавців: к.т.н., доц. Золотухіна І.В., здобувач Федак В.І.

2. Тема № 28-13-14 Д «Розробка нормативної документації на білково-молочні напівфабрикати для дитячого харчування». (замовник –КП «Харківська фабрика-кухня дитячого харчування», м. Харків).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Список виконавців: к.т.н., проф. Постнов Г.М., к.т.н., проф. Афукова Н.О., к.т.н., доц. Терешкін О.Г., к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., ст. викладач Червоний В.М., к.т.н., ст. викладач Дмитревський Д.В., здоб. Сефіханова К.А., магістр Зубрєв А.С.

3. Тема № 30-14-15Д «Технічне оснащення способу сушіння м’яса мідії». (замовник – ТОВ ВКП «К.І.Т. LTD», м. Харків).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Список виконавців: к.т.н., проф. Постнов Г.М., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., ст. викладач Дмитревський Д.В., магістр Лихобаба О.В., магістр Зубрєв А.Є., студ. Сімакова А.О.

2015 рік

1. Тема № 2-15 Д (0115U004037) «Розробка рекомендацій щодо використання ультразвукових установок на рибопереробних підприємствах, можливостей їх використання» (заключний звіт). (замовник – ТОВ «Маріко», смт. Великодолинське, Овідіопольський р-н, Одеська обл.).
Науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.
Список виконавців: к.т.н., ст. викл. Червоний В.М., здоб. Яковлєв О.В., студ. Шипко Г.М.

2. Тема № 4-15 Д, (0115U003565) «Дослідження властивостей напівпроникних мембран з метою мембранного розділення рідких високомолекулярних полідисперсних систем» (заключний звіт). (замовник – ФОП Мельник М.Г., м. Харків).
Науковий керівник – док. техн. наук, професор Г.В. Дейниченко
Список виконавців: к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., технік Солончук Л.М., студ. Мельник К.Г.

3. Тема № 30-14-15Д (0114U005576) «Технічне оснащення способу сушіння м’яса мідії» (заключний звіт). (замовник – ТОВ ВКП «К.І.Т. LTD», м. Харків).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Список виконавців: к.т.н., проф. Постнов Г.М., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., ст. викладач Дмитревський Д.В., магістр Лихобаба О.В., магістр Зубрєв А.Є., студ. Сімакова А.О.
Суть розробки. За проведеними аналітичними та експериментальним дослідженнями розроблений проект нормативної документації на виробництво сушеного м’яса мідії з підвищеними показниками харчової та біологічної цінності.

2016 рік

1. Тема № 3-16 Д (0116U007130) «Розробка проекту нормативної документації на десерти структуровані на основі концентратів білково-вуглеводної молочної сировини» (заключний звіт).
Замовник: ТОВ «УПК-Арматура», м. Харків.
Обсяг фінансування: 10 тис. грн.
Термін виконання: 28.04.2016 р. по 11.07.2016 р.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Виконавці: к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., доц. Дмитревський Д.В., к.т.н., доц. Червоний В.М., здобувач Федак В.І., студ. Гончарова К.М..

Науково-дослідна робота з держбюджетної тематики

2014 рік

1. Тема № 1-13 БО (0113U000156) «Розробка прогресивних енерго- та ресурсоефективних процесів та обладнання для концентрування та сушіння харчової сировини» (заключний звіт).
Відповідальний виконавець – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Виконавці: – к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Горєлков Д.В., здоб. Гафуров О.В., здоб. Карнаушенко, здоб. Федак В.І., к.т.н., Гузенко В.В., магістри Підкорчевний О.О., Мар’єнков Ю.О., Лихобаба О.В., зав. лаб. Солончук Л.М.
Суть розробки. Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка енерго- та ресурсоефективних процесів та обладнання для концентрування та сушіння харчової сировини.

2015 рік

1. №5-15 ПК (0115U003030) «Обґрунтування технологій та режимів мембранного розділення у процесах концентрування біологічних рідин та водопідготовки» (проміжний звіт).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Відповідальний виконавець: к.т.н., доц. Крамаренко Д.П.
Виконавці: к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Горєлков Д.В., здоб. Федак В.І., к.т.н., Гузенко В.В., зав. лаб. Солончук Л.М.
Суть розробки. Метою роботи є наукове обґрунтування раціональних режимів та технологій мембранного розділення для концентрування біологічних рідин та водопідготовки для підприємств харчової промисловості, технологій напівфабрикатів для структурованої десертної продукції на основі ультрафільтрації (УФ) похідних білково-вуглеводної молочної сировини (БВМС).

2016 рік

№5-15 ПК (0115U001118) «Обґрунтування технологій та режимів мембранного розділення у процесах концентрування біологічних рідин та водопідготовки» (заключний звіт).
Замовник: Міністерство освіти і науки України.
Обсяг фінансування: 100,5 тис. грн.
Термін виконання: 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.
Відповідальні виконавці: к.т.н., доц. Червоний В.М., к.т.н., доц. Золотухіна І.В., к.т.н., доц. Дмитревський Д.В.
Виконавці: к.т.н., доц. Мазняк З.О., к.т.н., проф. Г.І. Дюкарєва, к.т.н., доц. Т.І. Юдіна, к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., Гузенко В.В., здоб. К.А. Сефіханова, здоб. Федак В.І., зав. лаб. Солончук Л.М., студ. І.В. Шевченко, М.Г. Саркісова, О.Ч. Ебонугву, Г.М. Шипко.
Мета роботи: наукове обґрунтування раціональних режимів та технологій мембранного розділення для концентрування біологічних рідин та водопідготовки для підприємств харчової промисловості, технологій напівфабрикатів для структурованої десертної продукції на основі ультрафільтрації (УФ) похідних білково-вуглеводної молочної сировини (БВМС).