Золотухіна Інна Василівна

кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. На кафедрі працює з 2000 року.

У 2006 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції» за спеціальністю 05.18.16 –  технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни «Устаткування в галузі», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Інтелектуальна власність», «Технічні засоби митного контролю».

Є автором 2 підручників, 3 навчальних посібників, 2 монографій, понад 100 наукових публікацій, 8 патентів на винаходи та корисні моделі, 21 навчально-методичної роботи.

Підготувала 1 кандидата наук за спеціальністю 05.18.16 – «Технологія харчової продукції».