Мазняк Захар Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. На кафедрі працює з 2001 року.

У 2003 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Дослідження процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 –  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Інтелектуальна власність», «Патентознавство».

Є автором  2 підручників, 4 монографії,  понад 150 наукових публікацій, 16 патентів на винаходи та корисні моделі, 25 навчально-методичних робіт.

Підготував 1 кандидата наук за спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».