Горєлков Дмитро Вікторович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2004 р. На кафедрі працює з 2004 року.

У 2009 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 –  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Механічне обладнання», «Інтелектуальна власність», «Обладнання підприємств торгівлі».

Є автором 2 підручників, 4 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 170 наукових публікацій, 11 патентів на винаходи та корисні моделі, 33 навчально-методичних робіт.