Дуб Володимир Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Відмінник освіти України

Закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування у 1998 р. На кафедрі працює з 2000 року.

У 2002 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємствах харчування» за спеціальністю 05.18.12 –  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Інтелектуальна власність», «Патентознавство», «Інжиніринг в ресторанному господарству», «Технічна інформація в сучасній інженерній освіті», «Міжнародна патентно-ліцензійна діяльність».

Є автором  3 підручників, 5 навчальних посібників, 1 монографії,  понад 200 наукових публікацій, 5 патентів на винаходи та корисні моделі, 27 навчально-методичних робіт.