Дмитревський Дмитро В’ячеславович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2007 р. На кафедрі працює з 2007 року.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу очищення бульбоплодів та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни  «Устаткування в ресторанному господарстві», «Теплове обладнання», «Технічні засоби митного контролю», «Технічне забезпечення технологічних процесів у ресторанній справі», «Інтелектуальна власність».

Є автором 8 навчальних посібників, 2 монографії, понад 120 наукових публікацій, 9 патентів на винаходи та корисні моделі,  12 навчально-методичних робіт.