Дейниченко Григорій Вікторович

завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва

доктор технічних наук , професор

Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України, академік Української технологічної академії

Закінчив Донецький інститут радянської торгівлі  у 1983 р. На кафедрі працює з 1989 року.

У 1997 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: «Наукове обґрунтування та розробка технологій продуктів харчування підвищеної харчової цінності на основі нежирної молочної сировини» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Устаткування в ресторанному господарстві»  «Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії», «Інтелектуальна власність»,  «Патентознавство».

Є автором 4 підручників, 22 навчальних посібників, 20 монографій,  понад 700 наукових публікацій, понад 160 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі, 36 нормативних документів, 142 навчально-методичних робіт.

Підготував 5 докторів наук та 17 кандидатів наук за спеціальностями 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв», 05.18.16 – «Технологія харчової продукції».