Червоний Віталій Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі у 2007 р. На кафедрі працює з 2007 року.

У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Удосконалення процесу емульгування жирів за допомогою ультразвуку та його апаратурне оформлення» за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Викладає навчальні дисципліни «Теплове обладнання», «Устаткування в ресторанному господрастві», «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства», «Інтелектуальна власність».

Є автором 5 навчальних посібників, 3 монографій,  понад 100 наукових публікацій, 14 патентів на винаходи та корисні моделі, 26 навчально-методичних робіт.