Устаткування в галузі (торговельне)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Екзаменаційні питання