Устаткування в галузі (теплове)

Напрям підготовки:
6.05170 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Екзаменаційні та залікові питання