Теплове обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорный конспект лекцій
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
Методичні вказівки для самостіної роботи студентів