Практичне впровадження інноваційних розробок

Напрям підготовки:
8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Залікові питання