Патентознавство

Напрям підготовки:
6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Навчальні матеріали для скачування:

2. Робоча програма ННІХТБ
Питання до заліку