Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії

Напрям підготовки:
8.05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв"
Тип:
Магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ