Механічне обладнання

Напрям підготовки:
напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»
Форма навчання:
зочна форма

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Опорний конспект лекцій
Лабораторний практикум
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ