Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»
Тип:
Спеціаліст

Навчальні матеріали для скачування:

Опорний конспект лекцій
Запитання до заліку
Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни