Інтелектуальна власність

Напрям підготовки:
7/8.05170112 «Технологія харчування»,
Тип:
Спеціаліст/магістр
Форма навчання:
Денна

Навчальні матеріали для скачування:

Робоча програма
Запитання для екзамену
Опорний конспект лекцій