Статті та тези доповідей (за 3 роки)

2014 рік

У 2014 році було опубліковано 46 статей загальним обсягом  13,02 обл.-вид. арк. – у фахових виданнях України; 24 статті обсягом  5,4 обл.-вид. арк. – у зарубіжних виданнях. З них у збірниках, що зареєстровані у наукометричній базі – 10 статей загальним обсягом  3,04 обл.-вид. арк. У фахових виданнях українською мовою видані  39 статей, англійською мовою – 5 статей, російською мовою – 1 стаття; у закордонних виданнях:  1 стаття – українською мовою, 2 статті – англійською мовою, 21 стаття – російською мовою.

Опубліковано 76 тез доповідей загальним обсягом  7,68  обл.-вид.  арк. Професорсько-викладацький склад кафедри приймав участь у Всеукраїнських (26 тез обсягом 2,42 обл.-вид. арк.), Міжнародних конференціях, що проходили на території України  (40 тез обсягом 4,16 обл.-вид.  арк.) та за її межами (10 тез обсягом 1,1 обл.-вид.  арк.).

2015 рік

У 2015 році було опубліковано 48 статей загальним обсягом  20,55 обл.-вид. арк. – у фахових виданнях України; 19 статей обсягом  2,86 обл.-вид. арк. – у зарубіжних виданнях. З них у збірниках, що зареєстровані у наукометричних базах – 12 статей загальним обсягом  3,94 обл.-вид. арк. У фахових виданнях українською мовою видані  39 статей, англійською мовою – 3 статті, російською мовою – 6 статей; у закордонних виданнях:  1 стаття – українською мовою, 2 статті – англійською мовою, 16 статей – російською мовою.

Опубліковано 94 тези доповідей загальним обсягом  7,68 обл.-вид. арк. Професорсько-викладацький склад кафедри приймав участь у Всеукраїнських (13 тез обсягом 1,31 обл.-вид. арк.), Міжнародних конференціях, що проходили на території України  (69 тез обсягом 7,43 обл.-вид.  арк.) та за її межами (12 тез обсягом 0,95 обл.-вид.  арк.).

2016 рік

У 2016 році було опубліковано 58 статей  загальним обсягом  22,11 обл.-вид. арк.; з них у фахових виданнях України – 13 загальним обсягом 5,54 обл.-вид. арк.;  у збірниках, що зареєстровані у наукометричних базах – 23 статті загальним обсягом  11,86 обл.-вид. арк.; 6 статей обсягом  0,95 обл.-вид. арк. – у зарубіжних виданнях; 16 – у інших виданнях обсягом  3,76 обл.-вид. арк.  Українською мовою видані 39 статей, англійською мовою – 7 статей; російською мовою  – 11 статей.

Опубліковано 90 тез доповідей загальним обсягом  10,71 обл.-вид.  арк. Професорсько-викладацький склад кафедри приймав участь у Всеукраїнських (23 тез обсягом 2,29 обл.-вид. арк.), Міжнародних конференціях, що проходили на території України  (49 тез обсягом 6,28 обл.-вид.  арк.) та за її межами (18 тез обсягом 2,14 обл.-вид.  арк.).