Розробки кафедри

1

 

УСТАНОВКА ДЛЯ СУШІННЯ МЯСА МІДІЙ
патент України на корисну модель №58885

Автори: Дейниченко Г.В., Карнаушенко Ю.В., Звєгінцев О.І

Анотація: Корисна модель належить до харчової промисловості, зокрема, до конструкцій сушильного устаткування для термочутливих матеріалів, призначеного для виробництв малої потужності. Установка для сушіння м’яса мідій, завдяки особливій конструкції сушарки дозволяє одночасно вилучати вологу з продукту та рівномірно розподіляти її за товщиною шматків м’яса мідії. Це досягається шляхом здійснення процесу сушки у верхній камері та відлежки продукту у зоні відстою. Крім того, ця конструкція може бути використана для проведення процесів сушіння термочутливих, схильних к злипанню продуктів.


2

МОДУЛЬ ДЛЯ ДЛЯ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПИВА, СОКІВ, ВИНА

Автори: Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гафуров О.В.

Анотація. Розробка належить до харчової промисловості та може бути застосована для ультрафільтраційного розділення біологічних рідин – сироватки, пива, соків, вина тощо. Використання розробленого модуля дозволить підвищити біологічну стійкість рідин, що піддаються обробці, та покращити органолептичні показники готового продукту. Процес має низьку енергоємність, протікає без фазових перетворень білка, не потребує використання хімічних реагентів.

Рекламний слоган. Ультрафільтрації застосування – якісних продуктів споживання.


3

ПРИСТРІЙ ДЛЯ БАРБОТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН

патент України на корисну модель № 42722

Автори: Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гафуров О.В.

Анотація. Пропонований пристрій виконаний у формі тору і має дві поверхні, що розповсюджують стиснений інертний газ (або повітря). Пристрій для барботування біологічних рідин дозволяє рівномірно розповсюджувати стиснений інертний газ (або повітря) по всьому об’єму біологічної рідини без утворення «мертвих» зон і значно інтенсифікувати процес її перемішування.


4

МЕМБРАННИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН
патент України на корисну модель № 43450

Автори: Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гафуров О.В.

Анотація. Пропонований модуль має порожнистий шток з подвійною стінкою, поєднаний із пристроями для барботування, виконаними у формі тора і має дві поверхні, що розповсюджують стиснений інертний газ (або повітря). Мембранний модуль для обробки біологічних рідин дозволяє усунути утворення на поверхні напівпроникних мембран поляризаційного шару високомолекулярних речовин, значно збільшити проникнення (продуктивність) мембран, швидкість процесу мембранної фільтрації та зменшити його енергоємність й металоємність.


 

5

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ:
патент України на корисну модель № 61786

Автори: Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В.

Анотація: Пристрій для дослідження процесу екстракції рослинної сировини, що призначений для процесу екстракції, наприклад пектину з рослинної сировини і може бути використаний в харчовій, фармацевтичній, мікробіологічній промисловості. Пристрій забезпечує візуальне спостереження за процесом екстракції необхідних речовин з рослинної сировини та за рахунок невеликих габаритів з малою кількістю апаратури дозволяє підібрати необхідні режими проведення процесу в умовах агресивного середовища з утворенням їдких парів (кислотних, лужних).


 

6

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН
патент України на корисну модель № 68805

Автори. Дейниченко Г.В., Мазняк З.О., Гузенко В.В.

Анотація. Запропонована конструкція дозволяє удосконалити проведення процесу отримання пектинових речовин з рослинної сировини шляхом кислотної екстракції та отримати екстракти з різноманітних видів рослинної сировини. Використання даної установки в технологічному процесі дозволяє збільшити ефективність проведення процесів попередньої обробки рослинної сировини та екстракції з неї пектинових речовин.


7

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ

Триває формальна експертиза за поданою заявкою на патент України на корисну модель

Автори: Дейниченко Г.В., Постнов Г.М., Червоний В.М., Нечипоренко Д.А., Яременко В.О.

Анотація: Пристрій належить до м’ясопереробних підприємств, а саме до пристроїв та апаратів для знезараження м’ясної сировини. Відміна даного пристрою полягає у комбінуванні ультразвукового способу знезараження з використанням ультрафіолетових ламп та використанні вентилятора для видалення надлишкової вологи з поверхні м’ясної сировини.


 

8

УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕМУЛЬСІЙ

патент України на корисну модель № 42882

Автори: Дейниченко Г.В., Постнов Г.М., Червоний В.М.

Анотація: Відміна даного пристрою полягає у зміні способу введення випромінювача в оброблюване середовище, наявності теплового впливу на сировину і використанні змінних внутрішніх елементів, що регулюють розміри міжбічного простору, в якому проходить процес отримання емульсії. Використання винаходу надасть можливість інтенсифікувати технологічний процес отримання емульсії, підвищити якість емульсії, знизити собівартість виготовлення пристрою для отримання емульсії з жировмісної сировини, отримати можливість обробки продуктів, що мають підвищену в’язкість.


 

9

АПАРАТ ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО ОЧИЩЕННЯБУЛЬБОПЛОДІВ АКОБ
патент України на корисну модель № 53805

Автори: Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В, Дмитревський Д.В.

Анотація: Принцип дії апарата для комбінованого очищення бульбоплодів засновано на поєднанні процесів термічної обробки продукту парою надлишкового тиску та його наступного механічного доочищення. Під час застосування апарата для комбінованого очищення бульбоплодів значно зменшується матеріало- та енергоємність обладнання, зменшується відсоток втрат сировини, а також поліпшується якість очищення бульбоплодів. Результати розробки можуть бути реалізовані на підприємствах харчової промисловості та у закладах ресторанного господарства.


 

10

АПАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ АЦР – 10/160

Автори: Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В, Дмитревський Д.В.

Анотація: Перспективним напрямком удосконалення способу очищення цибулі є суміщення процесів термічної обробки парою із зняттям шкірки. Забезпечення процесу зняття шкірки виконується за рахунок відцентрових сил робочих органів конструкції, оскільки основною вимогою для використання є компактні габаритні розміри та невелика продуктивність. Використання запропонованої конструкції апарата надасть можливість підвищити якість очищення цибулі ріпчастої, інтенсифікувати технологічні процеси її переробки, заощадити матеріальні ресурси під час виготовлення самого апарата та знизити його енергоємність, поліпшити умови праці персоналу.


 

11

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ
патент України на корисну модель №79635

Автори: Дейниченко Г.В.,Терешкін О.Г., Горелков Д.В

Анотація. Пристрій для очищення солодкого перцю складається з фланця та двох ножів, який відрізняється тим, що ножі виконані у вигляді двох зрізаних порожнистих конусів, на вузькому боці яких виконано різальний край,конуси мають подібну форму за різних діаметрів і з’єднані таким чином,щоб утворити між ними повітряний канал, який виконує роль форсунки для подавання стиснутого повітря. Різальний край на ножах виконано у вигляді зубців. Використання пристрою надасть можливість підвищити якість очищення перцю, інтенсифікувати технологічний процес та дозволить використовувати його в машинах для очищення солодкого перцю,що призначені для підприємств малої потужності,виробничих цехів закладів торгівлі та ресторанного господарства.


 

12

МАЙОНЕЗ «ЕЛАМІНОВИЙ»
патент України на винахід № 94267

Автори: Дейниченко Г.В., Войцицька А.Д., Колісниченко Т.О.

Анотація. Майонез «Еламіновий» сприяє корегуванню йододефіциту в харчуванні та розширює асортимент емульсійних соусів. До складу майонезу входить екстракт ламінарії – еламін, який є джерелом органічного йоду, інших мінеральних речовин, а також полісахаридів. Рекомендується як засіб профілактики йоддефіцитних станів, полігіпомікроелементозів та в якості радіопротектора.


 

13

СОУС ЕМУЛЬСІЙНИЙ З ФУКУСОМ
Триває кваліфікаційна експертиза за поданою заявкою на патент України на винахід

Автори: Дейниченко Г.В., Войцицька А.Д., Колісниченко Т.О.

Анотація. Соус виготовлений з додаванням морської водорості фукус, яка є джерелом органічного йоду, а також відрізняється значним вмістом фукоідану. Соус є функціональним продуктом, використовується в якості засобу боротьби з йодддефіцитними станами, а також джерела мікро- та макроелементів, вітамінів та інших незамінних факторів харчування


 

14

МАЙОНЕЗ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ»
Триває формальна експертиза за поданою заявкою на патент України на корисну модель

Автори: Дейниченко Г.В., Галяпа І.М., Крамаренко Д.П.

Анотація. Емульсійний соус з вмістом жиру 67% виготовлений на основі соняшникової олії с додаванням гідролізату з молюсків – дієтичної добавки «Рапамид», потужного іммуномодулятора, біостимулятора, онкопротектора и радіопротектора. Добавка має загальнозміцнюючі і адаптогенні властивості, є засібом забезпечення організму комплексом вітамінів і мінеральних елементів. Використовують для профілактики та попередження захворювань, пов’язаних з нестачею білка, виведення радіонуклідів, зменшення дефіциту мікронутріентів.


 

15

ПШЕНИЧНО-ЖИТНІ БУЛОЧКИ «ЛУГАНСЬКІ» З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОЛІЗАТУ З МОЛЮСКІВ
патент України на корисну модель № u 2012 06857 від 05.06.2012 р.

Автори. Дейниченко Г. В., Рябушко В. І., Крамаренко Д. П., Єрохін В. Є., Кірєєва О. І.

Анотація. Пшенично-житні булочки «Луганські» виготовлені з використанням гідролізату з молюсків і можуть бути рекомендовані до споживання всім групам населення за рахунок підвищення вмісту амінокислот і простих пептидів, поліненасичених жирних кислот, макро- і мікроелементів в біологічно активній формі.


 

16

БОРОШНЯНІ ВИРОБИ З ЦІЛЬНОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОЛІЗАТУ З МОЛЮСКІВ
патент України на корисну модель № u 2012 12668 від 06.11.2012 р.

Автори. Дейниченко Г. В., Рябушко В. І., Крамаренко Д. П., Єрохін В. Є., Кірєєва О. І.

Анотація. Борошняні вироби з цільного зерна пшениці виготовлені з використанням гідролізату з молюсків і можуть бути рекомендовані для дієтичного харчування, що стає можливим за рахунок використання повного потенціалу зерна пшениці, яке є джерелом основних біологічно активних речовин, клітковини, макро- та мікроелементів.


 

17

СУШЕНЕ М’ЯСО МІДІЇ
патент України на корисну модель №47664

Автори: Карнаушенко Ю.В., Звєгінцев О.І., Сушков О.Д.

Анотація. М’ясо мідії характеризується приємним ніжним смаком, високою поживною цінністю і високоефективними лікувальними властивостями. Воно стимулює поліпшення обміну речовин, інтенсифікує процес кровотворення, підвищення загального тонусу, посилення імунітету. Його рекомендують при різних захворюваннях крові, підвищеної радіації. Клінічними випробуваннями НДІ доведені властивості мідії протистояти онкологічним захворюванням, артриту. Ведуться розробки препаратів проти СНІДУ на основі мідій.

пульсаційний апарат

 

 

 

 

 

 

ПУЛЬСАЦІЙНИЙ АПАРАТ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ

Патенти України на корисну модель №№41129, 47806, 63772

Автори: Самойчук К.О., Івженко А.О.

Анотація. Розробка належить до харчової і переробної промисловості, зокрема до конструкцій роторно-пульсаційних апаратів для диспергування і гомогенізації молочних емульсій, майонезу, замінників молока та інш. Пульсаційний апарат з вібруючим ротором завдяки роботі в резонансному режимі та ефективному узгодженню технологічно-конструктивних параметрів здатен до створення жирової емульсії з середніми розмірами жирових часток до 0,8 мкм, що порівняно з кращими промисловими зразками клапанних гомогенізаторів. При цьому енерговитрати такого апарату складають до 5 кДж/т, що мінімум на 20% менше за інші гомогенізатори-диспергатори аналогічного класу.