Проекти введені в експлуатацію

Кафедра проводить плідну співпрацю з українськими підприємствами  щодо впровадження результатів наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів у виробництво.

2016 рік

За результатами держбюджетної теми № 5-15 ПК (0115U001118с) «Обгрунтування технологій та режимів мембранного розділення у процесах концентрування біологічних рідин та водопідготовки» (науковий керівник – д.т.н., проф Дейниченко Г.В.; замовник – Міністерство освіти і науки України) здійснено впровадження технічних рішень мембранних методів обробки молочної сировини (акт впровадження від 25.11.2016 р., замовник ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей»); соціальний і науково-технічний ефект: збереження харчової цінності молочної сировини та її повноцінне використання, охорона навколишногого середовища.

За результатами держбюджетної теми № 5-15 ПК (0115U001118с) «Обгрунтування технологій та режимів мембранного розділення у процесах концентрування біологічних рідин та водопідготовки» (науковий керівник – д.т.н., проф Дейниченко Г.В.; замовник – Міністерство освіти і науки України) здійснено впровадження розрахункової та проектної документації лінії з виробництва сухого білкового концентрату сироватки з підкислого сиру (акт впровадження від 14.12.2016 р., замовник ТОВ «ВЕЛЕС+»); соціальний і науково-технічний ефект: покращення якості готового продукту та інтесифікування процесу обробки.

 За результатами бюджетної теми № 12-15-16 Б (0115U004037) «Інтенсифікація масообмінних процесів у харчових продуктах» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М., замовник – ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей») здійснено впровадження проекту технічного оснащення цеху з виробництва дитячого харчування (акт впровадження від 29.06.2016 р.); соціальний і науково-технічний ефект: покращення якості виробленої продукції для дитячого харчування та її товарного вигляду, інтенсифікація виробничих процесів, зниження матеріало- та енергоємності виробництва.

 За результатами бюджетної теми № 12-15-16 Б (0115U004037) «Інтенсифікація масообмінних процесів у харчових продуктах» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М., замовник ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор») здійснено впровадження технічної документації на апарат для соління риби океанічного промислу за допомогою ультразвуку (акт впровадження від 16.06.2016 р.,); соціальний і науково-технічний ефект: можливість розробки спеціалізованого обладнання для соління риби океанічного промислу за допомогою ультразвуку, покращення якості солоної риби та її товарного вигляду, інтенсифікація процесу соління, зниження матеріало- та енергоемності виробництва.

За результатами бюджетної теми № 12-15-16 Б (0115U004037) «Інтенсифікація масообмінних процесів у харчових продуктах» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М., замовник ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор») здійснено впровадження технології соління риби океанічного промислу (акт впровадження від 16.06.2016 р. замовник ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор») соціальний і науково-технічний ефект: покращення якості солоної риби та її товарного вигляду, інтенсифікація процесу соління, зниження матеріало- та енергоемності виробництва.

image005За результатами бюджетної теми № 12-16-17Б (0115U006802) «Удосконалення комбінованих, енергозберігаючих процесів очищення м’ясної сировини» (науковий керівник – к.т.н., доц. Горелков Д.В., замовник ТОВ Ліхачовський м’ясокомбінат) здійснено впровадження апарату для очищення слизових субпродуктів (акт впровадження від 11.12.2016 р.); соціальний і науково-технічний ефект: покращення якості якості очищеня продукту, зниження відсотка витрат сировини, інтенсифікація процесу очищення слизових субпродуктів, зниження матеріало- та енергоємності виробництва.

 За результатами госпдоговірної теми № 3-16 Д (0116U007130) «Розробка нормативної документації на десерти структуровані на основі концентратів білково-вуглеводної молочної сировини» (науковий керівник – д.т.н., проф Дейниченко Г.В.; замовник – ТОВ «УПК Арматура») здійснено впровадження проекту нормативної документації на десерти структуровані на основі концентратів білково-вуглеводної молочної сировини (акт впровадження від 11.07.2016 р.); соціальний і науково-технічний ефект: розширення асортименту, збільшення сегменту ринку на якому функціонує підприємство, задоволення потреб споживачів у десертній молочній продукції.

2015 рік

image007За результатами госпдоговірної теми № 30-14-15 Д (0114U005576) «Технічне оснащення способу сушіння м’яса мідії» (науковий керівник – д.т.н., проф Дейниченко Г.В.; замовник – К.І.Т. LTD) здійснено впровадження проекту нормативної документації на сушене м’ясо мідії (акт впровадження від 31.03.2015 р.); соціальний і науково-технічний ефект: підвищення харчової та біологічної цінності сушеного мяса мідії, розширення асортименту продукції.

За результатами госпдоговірної теми № 2-15 Д (0115U004037) «Розробка рекомендацій щодо використання ультразвукових установок на рибопереробних підприємствах, можливостей їх використання» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.; замовник – ООО «Маріко») здійснено впровадження рекомендацій щодо використання ультразвукових установок для інтенсифікації процесу соління рибної сировини (акт впровадження від 30.04.2015 р.); соціальний і науково-технічний ефект: інтенсифікація процесу соління рибної сировини, потенціальне зниження собівартості продукції.

За результатами госпдоговорної теми № 4-15 Д (0115U003565) «Дослідження властивостей напівпроникнених мембран з метою мембранного розділення рідких високомолекулярних полідісперсних систем» (науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.; замовник – Фізична особа-підприємець Мельник Максим Григорович) здійснено впровадження результатів досліджень на підприємство для застосування у виробничих умовах (акт впровадження від 30.06.2015 р.); соціальний і науково-технічний ефект: зниження витрат виробництва, підвищення якості продукції.
image003За результатами бюджетної теми № 16-14-15 Б (0113U008399) «Удосконалення комбінованих процесів очищення баштанних культур» (науковий керівник – к.т.н., доц. Горелков Д.В.) здійснено впровадження технологій молочно-білкових напівфабрикатів з додаванням пюре з овочів (акт впровадження від 14.04.2015 р.); соціальний і науково-технічний ефект: розширення асортименту якісно нових видів продуктів з підвищенною харчовою і біологічною цінністю, підвищення конкурентноспроможності підприємства.

2014 рік

За результimage007атами бюджетної теми № 08-13-14 Б (0113U002005) «Обробка харчових продуктів ультразвуком» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.; замовник ТОВ ВКП К.І.Т.LTD) здійснено впровадження способу очищення ставкової риби за допомогою ультразвуку (акт впровадження від 17.11.2014 р.); соціальний і науково-технічний ефект: покращення якості очищення риби, збереження цілостності шкіряного покрову риби, зниження матеріало- та енергоємності обладнання і інтенсифікація процесу очищення риби.

image011

За результатами госпдоговірної теми № 28-13-14 Д (0113U006478) «Розробка нормативної документації на білково-молочні напівфабрикати для дитячого харчування» (науковий керівник д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.; замовник – КП «Харківська фабрика-кухня дитячого харчування», м. Харків) здійснено впровадження проекту нормативної документації на молочно-білкові напівфабрикаті для дитячого харчування (акт впровадження від 28.01.2014 р.); соціальний і науково-технічний ефект: підвищення харчової і біологічної цінності молочно-білкових напівфабрикатів для дитячого харчування. Розширення асортименту продукції.

За рimage009езультатами госпдоговірної теми № 21-13-14 Д (0113U006393) «Розробка нормативної документації на структуровану десертну продукцію на основі ультрафільтраційних похідних білково-вуглеводної молочної сировини» (науковий керівник д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.; замовник –ТОВ «ВЕРБА ЛТД», м. Харків) здійснено впровадження проекту нормативної документації на структуровану десертну продукцію на основі ультрафільтраційних похідних білково-вуглеводної молочної сировин (акт впровадження від  10.01.2014 р.); соціальний і науково-технічний ефект: розширення асортименту, збільшення сегменту ринку на якому функціонує підприємство, задоволення потреб споживачів у десертній молочній продукції.

2013 рік

image001За результатами держбюджетної теми № 1-13 БО (0113U000156) «Розробка прогресивних енерго- та ресурсоефективних процесів та обладнання для концентрування та сушіння харчової сировини» (відповідальний виконавець – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.) здійснено впровадження рекомендацій щодо способу одержання сушеного м’яса мідії в псевдозрідженому шарі із застосуванням осцилювання (акт впровадження від 19.11.13 р.); соціальний і науково-технічний ефект: підвищення ефективності процесу сушіння м’яса мідії та отримання продукції підвищеної поживної цінності з високими органолептичними показниками, а також  підвищення енерго- та ресурсоефективності при проведенні процесу сушіння мідії.

image003За результатами бюджетної теми № 4-12-13 Б (0111U009487) «Удосконалення ресурсозберігаючих процесів комбінованої переробки плодоовочевої сировини» (науковий керівник – к.т.н., доц. Терешкін О.Г.) здійснено впровадження технічний опис та рекомендації з використання апарата для очищення цибулі ріпчастої (акт впровадження від 11.11.2013 р.); соціальний і науково-технічний ефект: зниження відсотку втрат сировини, покращення якості очищення, зниження матеріало- та енергоємності обладнання і інтенсифікація процесу очищення цибулі ріпчастої.

image005За результатами госпдоговірної теми  № 9-13 Д (0113U003818) «Розробка конструкції ріжучих робочих органів кутера для отримання паштетних фаршів» (науковий керівник к.т.н., доц. Дуб В.В.; замовник – ТОВ «Лихачовський м’ясокомбінат») здійснено впровадження конструкторської документації на виготовлення ріжучих робочих органів кутера для отримання паштетних фаршів (акт впровадження від 30.09.2013 р.); соціальний і науково-технічний ефект:  підвищення якості подрібнення м’ясної сировини, зменшення витрат сировини, зниження енерговитрат на проведення процесу подрібнення.

image001За результатами держбюджетної теми № 3-11-12 БО (0111U001673) «Безвідходна переробка м’ясної сировини з використанням ультразвуку» (науковий керівник – д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.) здійснено впровадження технічного опису та правил експлуатації пристрою для знезараження м’ясної сировини (акт впровадження від 20.01.2013 р.); соціальний і науково-технічний ефект: можливість розробки пристрою для знезараження м’ясної сировини, зниження матеріало- та енергоємності обладнання.