Проекти для бізнесу

СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ РИБИ ВІД ЛУСКИ

karp2

 Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва пропонує спосіб очищення риби від луски. Використання запропонованого способу дозволяє розширити асортимент рибної продукції, підвищити якість очистки тушок риби, знизити собівартість, ефективно використовувати сировину.

Опис пропозиції:

Очищення риби від луски є проміжним етапом технологічної операції обробки риби. Основна мета очищення риби від луски – це забезпечення мікробіологічної стабільності та надання необхідних органолептичних властивостей рибній сировині. На рибопереробних підприємствах використовують декілька способів видалення луски, заснованих на принципі грубого механічного впливу на луску риби за допомогою металевих фрез або абразивної поверхні, що призводить до пошкодження шкіряного покриву риби. Також існують способи видалення луски повітряним, водяним та повітряно-водяним струменями. Проте, застосування цих способів недоцільне у зв’язку з високим тиском в апаратах та неможливістю рівномірної обробки риби. Також відомі термічні способи видалення луски разом зі шкірою та внутрішностями. Аналіз показав, що їм притаманні такі недоліки, як: втрата харчової цінності і потрапляння у відходи, втрата підшкірного шару жиру, проварювання поверхневого шару та відкритих частин риби. Особливість запропонованого способу полягає в організації видалення луски без механічних пошкоджень шкіри і без необхідності доочищення тушок вручну завдяки використанню розробленого ультразвукового способу.

Інновації і переваги пропозиції:

Під час дії ультразвукових хвиль високої інтенсивності (5 Вт/см2 і більше) виникають порушення структури клітин тканин, їх руйнування, а також відбуваються необоротні зміни властивостей тканини (денатурація білків тощо). Зменшення зусилля відриву луски в залежності від тривалості обробки ультразвуковими хвилями досягається без значного підвищення температури води, що забезпечує високе значення органолептичних показників та збереження харчових властивостей рибної сировини. Це призводить до зменшення енерговитрат та зниження собівартості готової продукції. Дані фактори впливають на величину економічної ефективності. Термін окупності – 0,5…2 роки.

СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ СУХОГО ПЕКТИНОВОГО КОНЦЕНТРАТУ

120213175531-120530133306-p-O-pektin

 Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва пропонує спосіб одержання пектинового концентрату. Розроблений спосіб дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісний екологічно чистий з підвищеною біологічною цінністю продукт.

Опис пропозиції:

Спосіб одержання сухого пектинового концентрату може широко застосовуватися під час переробки сільськогосподарської пектиновмісної сировини. Запропонований спосіб дозволяє зменшити собівартість кінцевого продукту завдяки введенню в технологію процесу нейтралізації з використанням недорогих органічних кислот та забезпечити подальшу роботу обладнання завдяки відсутності у ньому залишків кислоти шляхом безпечної нейтралізації. Крім того, спосіб передбачає суміщення процесів мікро-, ультра- та діафільтрації, що виключає необхідність використання пресфільтру та вакуум-випарного апарата який погіршує органолептичні показники пектинового концентрату.

Інновації і переваги пропозиції:

Впровадження способу одержання пектинового концентрату – цінної харчової добавки, має можливість широкого застосування в харчових, профілактичних та лікарських цілях (під час виробництва хлібобулочних, кондитерських, та молочних виробів, напоїв, БАД тощо). Пропонований спосіб надає можливість отримувати пектиновий концентрат з високими якісними показниками, раціонального використання пектиновмісної сировини, скорочення тривалості процесу отримання пектинового концентрату, забезпечення безпечної роботи обладнання шляхом введення в технологію процесу нейтралізації пектинового екстракту харчовою содою та використання трьох однотипних методів баромембранної обробки пектиновмісної сировини – мікрофільтрації, ультрафільтрації та діафільтрації.

 СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ

168

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва пропонує спосіб очищення цибулі ріпчастої. Комбінований спосіб очищення цибулі ріпчастої здійснюється за допомогою розробленого апарата для очищення цибулі ріпчастої. Запропоновано комбінований спосіб цибулі ріпчастої з урахуванням забезпечення максимальних показників якості кінцевого продукту, який поєднує дії термічної обробки парою та наступного механічного впливу на оброблену поверхню цибулі. Запропонований спосіб покращує якість очищення цибулі, зменшує відсоток втрат сировини, дозволяє суттєво інтенсифікувати процес очищення.

 Опис пропозиції:

За результатами проведених експериментальних досліджень розроблено апарат для очищення цибулі ріпчастої. Використання апарата для очищення цибулі ріпчастої дозволяє значно зменшити матеріало- та енергоємність обладнання, знизити відсоток втрат сировини, а також покращити якість очищення сировини. Визначені раціональні параметри процесу термічної обробки цибулі ріпчастої та процесу її механічного очищення дозволять забезпечити належні показники якості її очищення. Слід зазначити, що апарат для очищення цибулі забезпечує більш високу якість очищення порівняно з апаратами, які сьогодні застосовуються на підприємствах ресторанного господарства, переробних підприємствах та підприємствах харчової промисловості. Результати розробки можуть бути реалізовані на підприємствах харчової промисловості та у закладах ресторанного господарства.

Інновації і переваги пропозиції:

Виробництво очищених овочів шляхом використання комбінованого способу очищення дозволить зменшити собівартість готового продукту за рахунок зменшення втрат сировини під час проведення процесу. Використання даного способу не потребує попереднього калібрування сировини. Даний спосіб очищення дозволяє також покращити якість очищення, що в свою чергу інтенсифікує процес очищення, а також виключає таку операцію, як ручна доочистка сировини. Апарат для здійснення комбінованого процесу очищення можливо застосовувати як на підприємствах харчової промисловості так і на підприємствах ресторанного господарства.

АПАРАТ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛОДІВ ГАРБУЗА

 1Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва пропонує апарат для очищення гарбуза. Розроблена конструкція та спосіб очищення дозволяє механізувати покращити якість очищення плодів гарбуза, мінімізувати відсотки втрати сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.

 Опис пропозиції:

Принцип дії розробленого апарат для очищення плодів гарбуза реалізується за рахунок розробленого комбінованого способу очищення, який забезпечується за рахунок поєднання двох складових: оброки парою та подальшим зніманням шкірки щітковими пристроями, поєднанням вирізання волокнистої частини з насінням та видалення її за рахунок увакуумування. Результати розробки можуть бути реалізовані на підприємствах харчової промисловості, зокрема на підприємствах, що спеціалізуються на переробці овочевої сировини.

Інновації і переваги пропозиції:

Застосування апарату для очищення плодів гарбуза забезпечує повну механізацію процесу очищення плодів, зменшення матеріало- та енергоємність обладнання, мінімізує втрати сировини до рівня 3-4%, а також забезпечує якість очищення плодів на рівні 97..98%. Конструкція апарату дозволяє також встановити додаткові вузли для різання плодів солодкого вздовж. Апарат для очищення гарбуза можливо використовувати на підприємствах харчової промисловості, зокрема на підприємствах, що спеціалізуються на переробці овочевої сировини, фермерських господарствах.

Технічні характеристки

№ з/п

Показники

АОПГ-1

1 Середня продуктивність Q, кг/год. (при середній масі плода 3,5 кг), шт./год. 140/490
2 Споживана потужність Р, кВт/год. 2,1
3 Кількість робочих органів 1
4 Габаритні розміри:
5 довжина 1320
6 ширина 340
7 висота 680
8 Маса, кг 187

МАШИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО 

pepper

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва пропонує машину для очищення перцю солодкого. Розроблена конструкція та спосіб очищення дозволяє механізувати покращити якість очищення плодів перцю солодкого, мінімізувати відсотки втрати сировини, інтенсифікувати та механізувати процес очищення.

 Опис пропозиції:

Принцип дії розробленої машини для очищення плодів перцю солодкого реалізується за рахунок розробленого комбінованого способу очищення, який забезпечується за рахунок поєднання двох складових: прорізання плодів перцю та подачі порції стиснутого повітря в середину плода за рахунок чого видаляється і насіння і насінник. Результати розробки можуть бути реалізовані на підприємствах харчової промисловості, зокрема на підприємствах, що спеціалізуються на переробці овочевої сировини.

Інновації і переваги пропозиції:

Застосування машини для очищення плодів перцю солодкого забезпечує повну механізацію процесу очищення плодів перцю солодкого, зменшення матеріало- та енергоємність обладнання, мінімізує втрати сировини до рівня 3-4%, а також забезпечує якість очищення плодів на рівні 97..98%. Конструкція машини дозволяє також встановити додаткові вузли для різання плодів перцю солодкого вздовж. Машину для очищення плодів перцю солодкого можливо використовувати на підприємствах харчової промисловості, зокрема на підприємствах, що спеціалізуються на переробці овочевої сировини, фермерських господарствах.

Технічні характеристики

№ з/п

Показники

МОСП-1
1 Середня продуктивність Q, кг/год. (при середній масі плода 150 г), шт./год. 540/3600
2 Споживана потужність Р, кВт/год. 1,1
3 Кількість робочих органів 1
4 Габаритні розміри:
5 довжина 1320
6 ширина 340
7 висота 680
8 Маса, кг 87

ПУЛЬСАЦІЙНИЙ АПАРАТ З ВІБРУЮЧИМ РОТОРОМ

ПЕНА

Науковці Таврійського державного агротехнологічного університету та Харківського державного університету харчування та торгівлі (Україна) пропонують пульсаційний апарат з вібруючим ротором для гомогенізації жирових емульсій (наприклад молока, майонезу, замінників молока та інш.). Розроблена установка дозволяє зменшити витрати виробництва та отримувати якісну високогомогенну жирову емульсію.
Опис пропозиції:
Пульсаційний апарат з вібруючим ротором дає можливість замінити коштовні та енерговитратні клапанні гомогенізатори в технологічних лініях виробництва молочних продуктів (питного молока, вершків, кисломолочних продуктів, згущеного молока і інш.). Крім того апарат може бути використаний для гомогенізації замінників молока, соків та майонезних жирових емульсій. Пропонований апарат дозволяє зменшити собівартість кінцевого продукту завдяки значному зниженню енерговитрат на гомогенізацію шляхом комплексного впливу на жирову емульсію кавітації, значних напруг зсуву та градієнтів потоку і роботі в резонансному режимі.
Інновації і переваги пропозиції:
Впровадження пульсаційного апарату з вібруючим ротором дає можливість підвищити ефективність роботи технологічних ліній та знизити собівартість виробництва продукції. Завдяки коливальним рухам ротора пульсаційного апарату дисипація потужності, що підводиться до оброблюваної емульсії, відбувається рівномірно у всьому об’ємі продукту, що дозволяє усунути застійні зони в роторно-пульсаційному апараті та підвищити якість гомогенізації. Крім того, завдяки використанню належним чином розрахованих амплітудно-частотних та фазових характеристик коливання ротора, апарат працює у резонансному режимі, що значно зменшує енерговитрати гомогенізації.