Науково-дослідна робота студентів

Розвиток науково-дослідної роботи кафедри пов’язаний із постійним залученням студентської аудиторії, що надає змогу поширити світогляд студентів, придбати ними необхідні знання та навички для вирішення науково-дослідних, організаційних, соціальних та економічних проблем. З метою підвищення рівня викладання дисциплін кафедри всі напрямки науково-дослідної роботи тісно пов’язані з навчальним процесом, викладацькою діяльністю, що здійснюється на кафедрі. Вони є джерелом удосконалення навчальної, навчально-методичної роботи, дозволяють віддзеркалювати в навчальному процесі сучасні наукові досягнення та тенденції розвитку устаткування підприємств харчування, торгівлі, харчових виробництв, технічних засобів митного контролю, інтелектуальної власності тощо.
У науково-дослідній роботі кафедри приймають активну участь студенти різних курсів факультету обладнання та технічного сервісу, факультету менеджменту, товарознавчого факультету, а також навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу.
На кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва діють у теперішній час п’ять науково-технічних студентських гуртків:
– теплового устаткування (керівник – проф. Дейниченко Г.В.);
– механічного устаткування (керівник – проф. Постнов Г.М.);
– технічних засобів митного контролю (керівник – проф. Афукова Н.О.);
– інтелектуальної власності та патентознавства (керівник – доц. Дуб В.В.).
– устаткування закладів готельно-ресторанного господарства (керівник – доц. Золотухіна І.В.).
Науково-дослідна робота студентів проводиться за такими напрямками:
– ультрафільтраційна обробка біологічних рідин;
– ультразвукова обробка харчової сировини та розробка новітніх технологій на базі даної обробки;
– проведення патентного пошуку та розвиток здібностей до технічної творчості у студентської молоді;
– проектування, аналіз та удосконалення конструкцій теплових апаратів та механічного устаткування;
– дослідження будови та вивчення принципів дії пошукових засобів митного контролю, а також їх удосконалення;
– вдосконалення існуючого обладнання для подрібнення харчової сировини та розробка нових його видів;
– моделювання, розрахунки нових перспективних апаратів та відображення можливостей їх практичного втілення;
– маркетингові дослідження підприємств харчування різних форм власності та підприємств, що спеціалізуються на ремонті обладнання закладів ресторанного господарства та інші.
Результати цих досліджень знаходять відображення у виступах студентів на студентських наукових конференціях.