Науково-дослідна робота молодих вчених

У науково-дослідній роботі приймають участь 4 молодих науковців кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва – к.т.н., доц. Горєлков Д.В., к.т.н., доцент Червоний В.М., к.т.н., доцент Дмитревський Д. В., к.т.н. Гузенко В.В. Це знайшло своє відображення в участі у наукових заходах (конкурсах, семінарах, конференціях, виставках) та наукових публікаціях: монографій, навчальних посібників, статей, а також у матеріалах конференцій.
Науково-дослідна робота молодих науковців кафедри проводиться за такими основними напрямками:
– дослідження процесів ультрафільтрації харчової сировини та створення нових технологій функціональних продуктів з використанням похідних УФ-розділення;
– дослідження комбінованих процесів та устаткування для очищення плодоовочевої сировини;
– ультразвукова обробка харчової сировини та розробка новітніх технологій на базі даної обробки;
– дослідження процесів обробки сільськогосподарської сировини електрофізичними методами та створення нових апаратів для їх реалізації.