Наукові школи кафедри. Приорітетні напрями досліджень

У 80-х роках минулого століття доктором технічних наук, професором, членом-кореспондентом ВАСГНІЛ Бєляєвим Михайлом Івановичем була заснована наукова школа, яка і зараз продовжує діяти на кафедрі. Діяльність школи направлена на дослідження процесів харчових виробництв та розробку і вдосконалення технологій продуктів харчування та обладнання для їх виробництва.
Сучасна діяльність цієї школи продовжується за кількома напрямками, за якими працюють: наукова школа «Дослідження процесів харчових виробництв, розробка і вдосконалення технологій продуктів харчування та обладнання для їх виробництва» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Дейниченко Г.В.); наукова школа «Безвідходні технології переробки харчової сировини та їх апаратурне оформлення» (науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Постнов Г.М.).