Наукова школа «Безвідходні технології переробки харчової сировини та їх апаратурне оформлення»

В науковій школі під керівництвом професора Постнова Г.М. «Безвідходні технології переробки харчової сировини та їх апаратурне оформлення» проводилась наступна робота:
Перший напрямок – розробка схем розподілу сільськогосподарської птиці та створення нових технологій напівфабрикатів та кулінарних виробів.
За цим напрямом працюють наступні представники наукової школи: кандидати технічних наук, доценти Єсінова Н.І., Постнова О.М., кандидат економічних наук Попова С.О.
За підсумками роботи розроблені схеми розподілу сільсько-господарської птиці на окремі анатомічні частини, визначені норми виходу анатомічних частин птиці, розроблені нові технології напівфабрикатів та кулінарних виробів з них, розроблено апарат для відділення м’яса від кісток птиці, розроблена та затверджена нормативна документація на напівфабрикати та кулінарні вироби з птиці.
Другий напрямок – розробка технологій кулінарної продукції на основі рибної сировини.
В процесі вирощування та зберігання ставкової риби мають місце втрати пошкодженої рибної сировини, яка за своїми технологічними параметрами не відрізняється від стандартної. Вирішена проблема зберігання та використання ставкової риби для приготування напівфабрикатів та кулінарних виробів. При переробці океанічної риби (скумбрії, ставриди) також мають місце втрати сировини від недосконалості технологічного процесу виготовлення риби гарячого копчення. Тому актуальним є розробка технологій кулінарної продукції з використанням відбракованої риби. За цим напрямом працюють кандидати технічних наук Іванников П.В., Пронін І.О. За результатами роботи цього напряму розроблені технології зберігання ставкової риби на живорибній базі, технології кулінарної продукції зі ставкової та океанічної риби, розроблена та затверджена нормативна документація на кулінарні вироби з риби.
Третій напрямок – дослідження процесів обробки сільськогосподарської сировини електрофізичними методами та створення нових апаратів для їх реалізації. За цим напрямком працюють к.т.н., доцент Чеканов М.А., к.т.н., доцент Червоний В.М., здобувач Нечипоренко Д.А., здобувач Яковлев О.В.
За цим напрямом розроблено пристрій для соління риби за допомогою ультразвуку. Суть розробки полягає в створенні нового обладнання невисокої продуктивності для соління риби океанічного промислу з використанням ультразвуку. Було визначено раціональний режим обробки рибної сировини, що дозволяє отримувати продукт високої якості при скороченні процесу соління. Використання розробки дозволяє інтенсифікувати процес, підвищити показники якості соленої риби та пролонгувати строки її зберігання.
По науковій школі під керівництвом професора Постнова Г.М. захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. На сьогоднішній день виконуються 2 кандидатські дисертації.