Міжнародна діяльність

 

   Основною метою міжнародної роботи кафедри є встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями інших держав ближнього та дальнього зарубіжжя, підвищення іміджу працівників освіти нашого університету на міжнародній арені, а також адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих набутків національної освіти.

   Викладачами кафедри здійснюється виконанням міжнародної роботи за наступними напрямками:
– організація міжнародних наукових конференцй силами викладачів кафедри;
– участь у роботі міжнародних наукових конференцій інших навчальних закладів;
– керівництво міжнародною студентською роботою;
– розширення творчих зв’язків з представниками освіти, науки, виробництва та громадських організацій інших країн;
– участь викладачів кафедри у різних заходах за кордоном;
– заходи зі ствердження позитивного іміджу ХДУХТ, поширення інформації щодо досягнень колективу кафедри.

  Всі викладачі кафедри стали учасниками Другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», яка проходила 5-7 вересня 2017 року у смт Кирилівка (Запорізька область). Конференцію було організовано та проведено кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі та кафедрою обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика Таврійського державного агротехнологічного університету.

 

Відкриття роботи Другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової  і готельної індустрії в умовах сучасності» ( Харків-Мелітополь-Кирилівка, 2017)

Інформація від оргкомітету Другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності»
( Харків-Мелітополь-Кирилівка, 2017)

   Наукові доповіді на пленарному та секційних засіданнях, дискусії та обговорення за круглими столами були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем та перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств, удосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства.

Учасники Другої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» ( Харків-Мелітополь-Кирилівка, 2017)

  Викладачі кафедри щорічно приймають участь у Другій міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність», що відувається щорічно у Харківському державному університеті харчування та торгівлі.

 23-24 березня 2017 року у столиці Республіки Білорусь місті Мінську відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции», яку проводив заклад освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет». В роботі конференції разом з іншими співробітниками ХДУХТ прийняв участь завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва професор Дейниченко Г.В.

Професор Дейниченко Г.В. з колегами
у закладі освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет», м. Мінськ

   Професор Дейниченко Г.В. взяв безпосередню участь в роботі секції І «Переробка і зберігання сільськогосподарської продукції», яка працювала під керівництвом д.т.н., зав. кафедрою технологій і технічного забезпечення процесів переробки сільськогосподарської продукції, професора Груданова В.Я. Доповідь на тему «Отримання пектинових концентратів методом ультрафільтраційної обробки», з якою виступив проф. Дейниченко Г.В., набула неабиякої зацікавленості у аудиторії. Присутні на секції представники агробізнесу Білорусі відмітили завершеність досліджень та висловилися щодо готовності до їх безпосереднього впровадження.

Робота секції І «Переробка і зберігання сільськогосподарської продукції»
на конференції у БДАТУ, м. Мінськ

   З 24 по 27 вересня 2016 року в Греції, в м. Салоніки проходив 44-й Конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спілок, в роботі якого брали участь делегації 86 країн світу. В складі делегації Асоціації кулінарів України в роботі конгресу приймали участь фахівці ХДУХТ: ректор, професор Черевко Олександр Іванович, зав. кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва професор Дейниченко Григорій Вікторович і професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Малюк Людмила Петрівна.

Професор Дейниченко Г.В. з колегами
на 44-му Конгресі Всесвітньої асоціації кулінарних спілок WACS, Греція

   В Салоніки з’їхалися майже 1000 делегатів – професіоналів галузі ресторанної справи. В межах конгресу проходило дуже багато різноманітних заходів: виставки сучасного обладнання ресторанного господарства, кулінарні конкурси, круглі столи, презентації відомих кулінарних шкіл світу тощо.

Під час роботи 44-го Конгресу Всесвітньої асоціації кулінарних спілок WACS, Греція

   В межах програми ЕСІ з 11 по 16 вересня 2016 року в м. Корк, Ірландія відбулася міжнародна науково-практична конференція Advanced Membrane Technology YII. ЕСІ – міжнародна програма некомерційних інженерних конференцій, яка була створена в 1962 році. Ця програма об’єднує науковців всього світу з питань дослідження проблем сучасної інженерії, що є цікавими як для дослідників, так і для практичних працівників за багатьма напрямами. Один з основних напрямів програми – баромембранні процеси та технології обробки багатокомпонентних полідисперсних систем.

Міжнародна науково-практична конференція Advanced Membrane Technology YII, Ірландія

   Вперше науково-практичну конференцію ECI відвідала група науковців з України. До складу делегації ХДУХТ увійшли зав. кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії професор Дейниченко Г.В., зав.кафедрою товарознавства та експертизи товарів професор Дубініна А.А., професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Малюк Л.П. та доцент кафедри холодильної і торговельної техніки та прикладної механіки Бєляєва І.М.

   24-30 квітня 2016 року доцент кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Дмитревський Д.В. проходив стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія) за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики». Стажування проводили викладачі Кембриджського університету (Велика Британія), Празького інституту підвищення кваліфікації та Карлового університету (Чехія). Після завершення програми стажування доц. Дмитревський Д.В. отримав сертифікат учасника №042016010. Після повернення в Харків Дмитро В’ячеславович ознайомив викладачів кафедри з основною інформацією щодо правил публікації результатів наукових досліджень в західних науковометричних журналах та участі у наукових проектах країн Європейського союзу.

Доцент Дмитревський Д.В. під час міжнародного стажування
в Празькому інституті підвищення кваліфікації  (Чехія)

   Професор Дейниченко Г.В. прийняв участь у роботі Першої міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право» в Кошицькому технічному університеті, яка відбувалася з 30 березня по 2 квітня 2015 року у м. Кошице (Словаччина). Конференцію проводив Чернігівський національний технологічний університет за підтримки Академічного співтовариства Михайла Балудянського та Кошицького технічного університету (Словаччина), а також за участі Лодзинського технічного університету (Польща), Господарської академії ім. Д.А. Ценова (Болгарія) та Університету Тузли (Боснія і Герцеговина).

image010

Проф. Г.В. Дейниченко в Кошицькому технічному університеті
(Словаччина, 2015)

   Конференція об’єднала фахівців із найрізноманітніших галузей науки, які працювали в таких секціях, як «Сучасна інженерія», «Сталий розвиток», «Сучасні пріоритети економіки, управління та суспільного розвитку», «Інновації соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія», «Актуальні проблеми юридичної науки та практики». В рамках конференції проф. Г.В. Дейниченко пройшов курс підвищення кваліфікації з напрямку «Дистанційне навчання» в обсязі 72 годин. За підсумками проходження видано сертифікат №2015-1/33.

Проходження проф. Г.В. Дейниченком підвищення кваліфікації з напрямку «Дистанційне навчання» в Кошицькому технічному університеті (Словаччина, 2015)

   Всі учасники конференції висловили сподівання на подальший розвиток співпраці в рамках Україна – ЄС та наголосили на необхідності проведення аналогічних міжнародних науково-практичних конференцій в майбутньому.

IMG_1648

Спілкування з колегами на Першій міжнародній науково-практичній конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право» в Кошицькому технічному університеті (Словаччина, 2015)

    5-6 листопада 2015 року в м. Коломбо, Республіка Шрі-Ланка, проходила 3-я Міжнародна конференція з готельного та туристичного менеджменту «Strategic Alignment in Tourism: Planning, Developing, Marketing, Managing & Moniting», яку проводив Міжнародний Інститут Менеджменту м.Коломбо. В роботі конференції прийняла участь делегація науковців Харківського державного університету харчування та торгівлі в складі: д.т.н., професор, зав. кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва Дейниченко Г.В., д.т.н., професор, зав.кафедрою товарознавства та експертизи товарів Дубініна А.А., д.т.н., професор, зав.кафедрою готельного та ресторанного бізнесу Малюк Л.П.

image018

Делегація України з організаторами 3-ої Міжнародної конференції з готельного та туристичного менеджменту «Strategic Alignment in Tourism: Planning, Developing, Marketing, Managing & Moniting» (Шрі-Ланка, 2015)

   В роботі конференції брали участь фахівці готельно-ресторанного бізнесу з багатьох провідних країн світу – Великої Британії, Канади, Голландії, Австралії, Японії. Широко були представлені на конференції країни Південно-Східної Азії – Індія, Бангладеш, Індонезія, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Тайвань, власне Шрі-Ланка. Країни пострадянського простору представляли Україна в особі делегації ХДУХТ та Казахстан, який уособлювали фахівці Алматинського Університету Менеджменту.

Фото общая Шри-ланка

Учасники 3-ої Міжнародної конференції з готельного та туристичного менеджменту «Strategic Alignment in Tourism: Planning, Developing, Marketing, Managing & Moniting» (Шрі-Ланка, 2015)

   По закінченні роботи конференції, на заключному пленарному засіданні лунали пропозиції про необхідність подальшого спілкування на аналогічних заходах, про розширення зв’язків між фахівцями готельного та туристичного бізнесу з різних країн світу. Також всім учасникам конференції організаторами було видано відповідні сертифікати про участь.

Участь проф. Г.В. Дейниченка у 3-ій Міжнародній конференції з готельного та туристичного менеджменту «Strategic Alignment in Tourism: Planning, Developing, Marketing, Managing & Moniting» (Шрі-Ланка, 2015)

   До наукових досліджень на кафедрі активно долучаються студенти. Так, під науковим керівництвом проф. Г.В. Дейниченка на кафедрі виконує експериментальні дослідження за темою магістерської роботи студент факультету обладнання та технічного сервісу з Нігерії – Ебонугву Обінва Чімуаня.

image026

Студент групи Мм-31 Ебонугву Обінва Чімуаня
під час проведення експериментівв науково-дослідній лабораторії кафедри «Нанотехнології харчових виробництв»

   Кафедра активно співпрацює з вищими навчальними закладами інших країн. Ще в 2014 році було підписано протокол про наміри з Державним університетом Акакія Церітелі, м. Кутаїсі (Грузія). В рамках співробітництва у 2015 році грузинські викладачі отримали можливість прийняти участь у конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», яку було організовано і проведено кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва.

   В 2015 році було підписано протокол про наміри з Almaty Management University, м. Алмати (Республіка Казахстан), що має на меті розширення співпраці з азійськими навчальними закладами та переймання досвіду з отримання міжнародних грантів науковцями з Казахстану.

   Співробітники кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва проводять активну роботу щодо залучення коштів для фінансування наукових досліджень. Так, з 7 червня по 4 липня 2015 року на базі освітнього німецького центру Arge trAIDe (м. Аахен, Німеччина) відбулося одномісячне стажування групи менеджерів за напрямом «Загальна кооперація». Англомовну групу менеджерів за означеним напрямом було сформовано в Україні у результаті конкурсних відборів, які проводило Товариство GIZ. Одним з учасників, що виграв грант Програми та пройшов стажування, був доцент кафедри харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, к.т.н., доц. Мазняк З.О. Стажування у Німеччині здійснювалось за кошти уряду Німеччини.

image039   В 2015 р. завідувач кафедри д.т.н., проф. Дейниченко Г.В. приймав участь у проекти Європейської кадрової програми FP7-PEOPLE-2012-IRSES n 318946: Nutritional Labeling Study In Black Sea Region Countries (NUTRILAB). Проект отримав фінансування на 2013-2015 рр. Тривалість проекту склала 36 місяців  з 01.01.2013 по 31.12.2015 р.

FP8 – HORIZON 2020 (2014-2020)

    На сьогодні кафедра проводить організаційну роботу з пошуку профільних консорціумів в рамках Робочих Програм WP-Food-2016-2017 Суб-пріоритету «Продовольча безпека» Пріоритету «Соціальні виклики 2» Програми ЄС «Горизонт 2020» (2014-2020), насамперед, у області розробки нових зразків спеціального обладнання для технологій переробки харчових продуктів.

  На кафедрі працюють високопрофесійні спеціалісти в області процесів та обладнання і технологій харчових виробництв, які здатні вирішувати різноманітні та специфічні завдання галузі та мають відповідний досвід.

  Науковці мають можливість проводити дослідження на базі науково-дослідної лабораторії кафедри «Нанотехнології харчових виробництв» з використанням сучасного устаткування відповідної точності.

   Запрошуємо науковців та працівників галузі з України, близького та далекого зарубіжжя до взаємовигідного співробітництва!