Конференції, в яких приймали участь викладачі кафедри

ХІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти».

30 вересня 2016 року в палаці студентів ХДУХТ відбулась ХІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Сучасна парадигма вищої освіти».
Викладачі кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва прийняли активну участь у роботі конференції як слухачі на пленарному засіданні, де були окреслені глобальні проблемні питання якості навчання та сучасні методи викладання для підготовки широкого кола фахівців харчової індустрії. Були представлені сучасні методи електронного навчання та можливості системної інформатизації начального процесу в ХДУХТ розроблені ІT-фахівцями Центру нових інформаційних технологій, окреслені орієнтири сучасної освіти бухгалтерів в умовах євроінтеграції.
Після роботи на пленарному засіданні викладачі кафедри продовжили роботу у секціях, де зробили науково-методичні доповіді за різними тематиками. Так, авторський колектив д.т.н., проф. Деіниченко Г.В. та к.т.н., проф. Постнов Г.М. окреслили проблемне питання за тематикою «Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів», авторським колективом к.т.н, проф. Афуковою Н.О., к.т.н, доц. Горєлковим Д.В., к.т.н, доц. Червоним В.М. було зроблено доповідь на тему: «Самостійна підготовка як віддзеркалення компетентісних якостей фахівця ресторанно-готельної індустрії», авторами к.т.н., Дубом В.В., зав. лаб. Солончук Л.М. було підготовлено доповідь, яка підняла проблемне питання «Самостійна робота студентів з дисципліни «Технічна інформація в сучасній інженерній освіті».
Загалом за підсумками роботи конференцій викладі обмінялись практичними напрацюваннями та теоретичними моделями розвитку освітнього процесу та підвищення якості навчання та підготовки фахівців харчової та готельної індустрії.

Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії»

11-13 жовтня 2016 року в Національному університеті харчових технологій (м.Київ) відбулася друга Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії».
В роботі конференції взяли участь фахівці кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ. Завідувач кафедри проф.Дейниченко Г.В. брав участь в роботі Міжнародного наукового комітету з підготовки та проведення конференції, а також був головою пленарного засідання конференції.
На пленарному засіданні з доповіддю “Вибір методу видалення поляризаційного шару на поверхні напівпроникних мембран” виступив канд.техн.наук, ст.наук.сп. кафедри Василь Гузенко. На секційних засіданнях конференції були заслухані наступні доповіді співробітників кафедри: “Обгрунтування факторів, що впливають на процес мікрофільтрації пива”(автори – Григорій Дейниченко, Максим Мельник) та “Використання сировини, обробленої мембранними методами, в технології молочних десертів” ( автори – Григорій Дейниченко, Вікторія Федак). Учасники конференції з великою зацікавленістю сприйняли доповіді, відмітивши їх високий науковий рівень та конкретну практичну спрямованість.
На конференції також були представлені стендові доповіді викладачів, здобувачів та магістрантів кафедри, зокрема: “Визначення впливу тиску та температури на процес ультрафільтрації сироватки з-під кислого сиру” (автори – Григорій Дейниченко, Василь Гузенко, Обинва Ебонугва), “Дослідження якості напівфабрикатів для десертної продукції на основі ультрафільтраційного концентрату сколотин” (автори – Григорій Дейниченко, Тетяна Юдіна).
Під час обговорення виступів та стендових доповідей було відмічено, що між фахівцями кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ і кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва ХДУХТ установилися міцні зв’язки з питань дослідження мембранних процесів та обладнання, що відображається в сумісном виконанні бюджетних тем МОН України, виданні двох сумісних монографій тощо. Були також намічені шляхи подальшого співробітництва.