Історія кафедри

1969 – рік заснування кафедри обладнання при інституті громадського харчування. Першим завідувачем кафедри стає молодий, 30 – річний, перспективний кандидат технічних наук Бєляєв Михайло Іванович. З цього часу співробітники кафедри постійно займаються технічною підготовкою фахівців галузі. У складі кафедри 3 викладача: Федоров Ігор Миколайович, Петрова Нінель Федорівна, Рижова Неллі Вікторівна. Кафедра розташовувалася в приміщенні корпусу інституту по вул. Чернишевського.

У 1970-1973 р.р. викладацький склад кафедри устаткування підприємств громадського харчування поповнюється новими фахівцями. На кафедру після закінчення інженерно – технологічного факультету приходять Каширцев В.І. , Одарченко М.С., Титов А.Н., Левик В.А., Попов Л.М., а також фахівці з виробництва та інших вузів: Коган П. Я., Кіптела Л.В., Купрін Б.П., Березюк М.В., Галій Е.Р. Лабораторії кафедри в цей час розташовуються в напівпідвальному приміщенні по вул. Дзержинській.

У період з 1974-1977 р.р. кафедра поповнюється новими випускниками свого ж вузу: Сафоновим В.В., Міхно Ю.О., Черевком О.І., Сімовьяном С.В., Постновим Г.М., Єфімовою В.О., Афуковою Н.А., а також фахівцями з інших ВУЗів: Сароявою Е.А., Шапошниковим Т.Б., Кузнєцовим С.Н. Викладацький склад кафедри – 23 людини. Кафедра також запрошує викладачів з інших вузів і виробництва. Дисципліни кафедри читаються студентам усіх факультетів інституту: технологічного, економічного, товарознавчої, бухгалтерського обліку на денній, заочній та вечірній формах навчання. У цей період (1976 р.) за успіхи в навчальній і науковій роботі завідувач кафедри Бєляєв Михайло Іванович нагороджується орденом «Знак пошани». У 1978 році кафедра отримує нові лабораторії по вул. Клочківська, які оснащуються сучасними навчальними стендами, технологічним, холодильним та ваговимірювальним обладнанням. У цьому ж році завідувач кафедрою Бєляєв М.І. стає проректором з наукової роботи, в 1981 році він захищає докторську дисертацію, і вже на наступний рік йому присвоюють звання професора.

У березні 1988 року в ХІГХ проходили перші демократичні вибори ректора інституту. Одним з кандидатів був Бєляєв М.І., який і став першим обраним ректором. У цьому ж році виділяються в самостійні підрозділи: кафедра процесів, апаратів та автоматизації харчових виробництв, охорони праці та екології.

У серпні 1990 року з ініціативи ректора інституту Бєляєва М.І. був заснований інженерно – механічний факультет, який готує кадри за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв». Кафедра обладнання стає однією з провідних на інженерно-механічному факультеті і активно бере участь у підготовці фахівців інженерів – механіків харчових виробництв. Завідувач кафедри Бєляєв М.І. в 1991 році був обраний членом – кореспондентом ВАСГНІЛ.

 

У дев’яності роки після смерті Михайла Івановича кафедрою керували доцент Каширцев В.І., професор Сафонов В.В., професор Пахомов П.Л. У цей же період в самостійну одиницю виділяється кафедра холодильної техніки і холодильної технології. На семи кафедрах університету працюють співробітники – викладачі кафедри обладнання.

З 1996 року і по теперішній час колектив кафедри очолює доктор технічних наук, професор Дейниченко Григорій Вікторович. Склад кафедри постійно змінюється, на зміну першим викладачам приходить нове молоде покоління наукових кадрів.

В жовтні 2014 року кафедра, яка довготривалий час носила назву «Устаткування підприємств харчування» була за поданням керівництва університету перейменована у «Кафедру устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва».