Докторанти кафедри

???????????????????????????????

Дюкарева Галина Іванівна – докторант кафедри

Закінчила Харківський   інститут громадського харчування у 1980 р. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва з 2011  року.

У 1997 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія масляних кремів на основі маслоподібних низькожирних паст» за спеціальністю 05.18.16 —   технологія продуктів громадського харчування.

Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів є: « Наукове обґрунтування формування  якості продуктів функціонального призначення  з пінною структурою». Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі, протокол№10 від  14.06.2011 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

За темою дисертаційної роботи опубліковано:  1 монографію, 42 статті, 39 тез доповідей, 17 патентів на винаходи та корисні моделі.

 

Золотухина докт

 

Золотухіна Інна Василівна – докторант кафедри

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва з 2015 року.

   У 2006 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції» за спеціальністю 05.18.16 — технологія продуктів харчування.
Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування є: «Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів на основі цільового використання нутрієнтів білково-вуглеводної молочної сировини». Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі, протокол №6 від 26.02.2015 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

  За темою дисертаційної роботи опубліковано: 1 монографію, 19 статей, 36 тез доповідей, 1 патент України на винахід та 4 на корисні моделі, затверджено 2 технічних умов на інноваційну кулінарну продукцію.