Докторанти кафедри

погребняк

Погребняк Андрій Володимирович — докторант другого року навчання.

Закінчив Донецькій національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у 2007 році. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії імені М.І. Беляєва з 2014 року.

   У 2011 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Інтенсифікація процесу гідрорізання м’яса глибокої заморозки» за спеціальністю 05.18.12 — процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

   Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 —  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв є: «Реофізика процесу гідроструменевої водно — полімерної обробки харчових продуктів різанням». Тема затверджена на засіданні вченої ради ХДУХТ,  протокол № від 28.11.2014 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

   За темою докторської дисертаційної роботи опубліковано 2 монографії, 21 стаття, 13 тез доповідей, одержано 12 патентів на винаходи та корисні моделі.

 Самойчук Кирило ОлегСамойчук Кирило Олегович — докторант другого року навчання.

Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь) у 2001 р. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва з 2014 року.

У 2008 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування параметрів та режимів роботи протитечійно-струменевого гомогенізатора молока» за спеціальністю 05.18.12 —  процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 06.01.15 – первинна обробка продуктів тваринництва є: «Науково-технологічні основи гідродинаміки пульсаційних апаратів з вібруючим ротором при диспергуванні молочних емульсій». Тема затверджена на засіданні вченої ради  Таврійського державного агротехнологічного університету, протокол№3 від 28.10.2014 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

За темою дисертаційної роботи опубліковано 16 статей, 12 тез доповідей, 2 патенти на винаходи та корисні моделі.

 

???????????????????????????????

Дюкарева Галина Іванівна – докторант кафедри

Закінчила Харківський   інститут громадського харчування у 1980 р. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва з 2011  року.

У 1997 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія масляних кремів на основі маслоподібних низькожирних паст» за спеціальністю 05.18.16 —   технологія продуктів громадського харчування.

Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів є: « Наукове обґрунтування формування  якості продуктів функціонального призначення  з пінною структурою». Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі, протокол№10 від  14.06.2011 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

За темою дисертаційної роботи опубліковано:  1 монографію, 42 статті, 39 тез доповідей, 17 патентів на винаходи та корисні моделі.

 

Золотухина докт

 

Золотухіна Інна Василівна – докторант кафедри

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування у 2000 р. Є докторантом кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва з 2015 року.

   У 2006 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої десертної продукції» за спеціальністю 05.18.16 — технологія продуктів харчування.
Темою дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування є: «Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів на основі цільового використання нутрієнтів білково-вуглеводної молочної сировини». Тема затверджена на засіданні вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі, протокол №6 від 26.02.2015 року. Науковий консультант — завідувач кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва Харківського державного університету харчування та торгівлі, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Г.В. Дейниченко.

  За темою дисертаційної роботи опубліковано: 1 монографію, 19 статей, 36 тез доповідей, 1 патент України на винахід та 4 на корисні моделі, затверджено 2 технічних умов на інноваційну кулінарну продукцію.