Монографії

Улосконалення процесів та обладнання харчової індустрії

Ресурсосберегающие технологии ультрафильтрационного концентрирования белково-углеводного молочного сырья

Інноваційні технології харчової продукції

ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННА ГОМОГЕНІЗАЦІЯ МОЛОКА

Технологія молочно-білкових запіканок з використанням йодовміщуючих водоростевих добавок

ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАННИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ПЕКТИНОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової барди

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ БУЛЬБОПЛОДІВ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕМУЛЬСІЙНИХ СОУСІВ

СУШКА ГИДРОБИОНТОВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОТРИМАННЯ ВОДНО-ЖИРОВИХ ЕМУЛЬСІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ УЛЬТРАЗВУКУ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАНЫХ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ

БЕЗВІДХОДНА ПЕРЕРОБКА МЯСА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ CПОЛУЧЕНОЇ ТКАНИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ СПОСОБІВ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ БАКЛАЖАНА ТА ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО

НОВІ ВИДИ КОПРЕЦИПІТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕРЕРОБКИ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРУДОВОЙ И ОКЕАНИЧЕСКОЙ РЫБЫ В КУЛИНАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В КУЛИНАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ