УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Автори:
Г.В. Дейниченко,
І.В. Золотухіна,
Д.В. Горєлков,
О.Г. Терешкін.
Рік:
2012
Сторінок:
164
Видавництво:
Харків: ХДУХТ
УДК:
640.432.002.5(083.9)
ББК:
65.431-59

У навчальному посібнику наведені матеріали щодо організації та технічного оснащення устаткуванням закладів готельно-ресторанного господарства. Наведено загальні принципи підбору механічного, теплового, холодильного і торговельного устаткування для закладів ресторанного господарства та устаткування готелів. Викладено вимоги та рекомендації до виконання, складання та оформлення пояснювальної записки та графічної частини курсового проекту. У додатках представлено необхідні додаткові матеріали.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання