УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ. ПРАКТИКУМ. Ч.1. МЕХАНІЧНЕ УСТАТКУВАННЯ

Автори:
Дейниченко Г.В.,
Афукова Н.О.,
Постнов Г.М.,
Дмитревський Д.В.,
Червоний В.М.
Рік:
2016
Сторінок:
308
Видавництво:
«Фірма «ІНКОС»
ISBN:
978-617-598-111-5
УДК:
66.013.5:664.002.5
ББК:
36.815

В навчальному посібнику надані загальні методичні рекомендації з проведення лабораторних занять, наведені методичні матеріали для проведення лабораторних робіт з технологічного устаткування закладів ресторанного господарства. Теоретична частина кожного лабораторного заняття передбачає вивчення класифікації, призначення, будови, правил експлуатації сучасних видів технологічного устаткування закладів ресторанного господарства. Наведені методики розрахунку всіх видів устаткування, висвітлені питання техніки безпеки під час роботи з ними. Наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання, що закріплюють матеріал з конкретної тематики.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання.