УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ. ПРАКТИКУМ. Ч.2. ТЕПЛОВЕ УСТАТКУВАННЯ

Автори:
Г.В. Дейниченко,
Н.О. Афукова,
Г.М. Постнов,
Д.В. Дмитревський,
В.М. Червоний
Рік:
2016
Сторінок:
384
Видавництво:
Видавництво “ІНКОС”
ISBN:
978-617-598-108-5
УДК:
66.013.5:664.002.5
ББК:
36.815

В навчальному посібнику наведені загальні методичні рекомендації, які містять методику і правила проведення лабораторних занять з теплового устаткування закладів ресторанного господарства. Кожна лабораторна робота складається з теоретичної частини з інформацією про класифікацію, призначення, будову, правила експлуатації певної групи сучасного теплового устаткування та практичної частини, що її треба виконати студентам. Наведені методики розрахунку теплового балансу, техніко-економічних показників, окремих видів теплогенеруючих пристроїв теплового устаткування, надані заходи з техніки безпеки під час роботи з цим устаткуванням. Для закріплення та більш глибокого вивчення матеріалу наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”,  6.051701 “Харчові технології та інженерія” всіх форм навчання.