ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ. ПРАКТИКУМ

Автори:
Дейниченко Г.В.,
Афукова Н.О.,
Золотухіна І.В.
Рік:
2013
Сторінок:
301
Видавництво:
Харків: Світ Книг
ISBN:
978-966-2678-18-5
УДК:
656.073.5(075)
ББК:
65..428я73

В навчальному посібнику надані методичні рекомендації з проведення лабораторних занять із застосуванням різних видів технічних засобів митного контролю. Лабораторні заняття передбачають поглиблене вивчення основних видів технічних засобів митного контролю – рентгенівської техніки, металошукачів, електронних детекторів матеріалів, пошукових засобів, радіостанцій, ваговимірювального устаткування та реєстраторів розрахункових операцій.

Наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання, що закріплюють матеріал з  конкретної тематики.

Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», професійного спрямування  «Товарознавство  та  експертиза   в митній справі», освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Посібник також може бути корисним практичним працівникам митних постів та широкому загалу фахівців митної справи.