ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Автори:
Г.В. Дейниченко,
В.В. Дуб
Рік:
2012
Сторінок:
208
Видавництво:
Харків: ХДУХТ
ISBN:
978-966-876-633-6
УДК:
347.77
ББК:
67.304

У підручнику розглянуто основні положення законодавства України стосовно промислової власності, умови та процедура надання правової охорони об’єктам промислової власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків товарів та послуг, інших об’єктів промислової власності. Розглянуто основні положення міжнародних конвенцій та угод, які стосуються захисту прав на об’єкти промислової власності. Підручник призначено для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 6.050502 «Інженерна механіка», 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Може бути корисним широкому колу читачів: патентознавцям, інженерам, вченим і студентам, бізнесменам та менеджерам, творцям об’єктів промислової власності, організаціям, що використовують ці об’єкти та ін.