ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Автори:
Г.В. Дейниченко,
В.В. Дуб
Рік:
2006
Сторінок:
224
Видавництво:
Харків: ХДУХТ
ISBN:
966-405-002-4
УДК:
347.77
ББК:
67.304

У посібнику розглянуто основні положення законодавства України стосовно промислової власності, умови та процедуру надання правової охорони об’єктам промислової власності. Висвітлено питання, які пов’язані з охороною винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг, інших об’єктів промислової власності. Розглянуто основні положення міжнародних конвенцій та угод, які стосуються захисту прав на об’єкти промислової власності.

Навчальний посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.0902 «Інженерна механіка», 6.0503 «Торгівля», 6.0917 «Харчова технологія та інженерія». Посібник також може бути корисним широкому колу читачів: патентознавцям, інженерам, вченим, бізнесменам, менеджерам, творцям об’єктів промислової власності, організаціям, що використовують ці об’єкти та ін.