МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Автори:
Постнов Г.М.,
Афукова Н.О.,
Дмитревський Д.В
Рік:
2013
Сторінок:
202
Видавництво:
Харків: ХДУХТ
УДК:
664.002.5
ББК:
36.81-5

У навчальному посібнику наведено класифікацію, будову, принцип дії, техніко-економічні показники та правила експлуатації основних видів технологічного обладнання для механічної переробки сировини. Розглянуто вітчизняне та зарубіжне обладнання, що використовується у сучасних закладах ресторанного господарства.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання.