МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ 2014 РОКУ

  1. Горєлков Д.В., Червоний В.М. Лабораторний практикум «Обладнання підприємств торгівлі» для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товаро-знавство та торгівельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» факультету товарознавства і торговельного підприєм-ництва;освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаври. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 127 с.
  2. Дуб В.В. Патентознавство. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». – Харків: ХДУХТ, 2014. – 24 с.
  3. Горєлков Д.В. Обладнання підприємств торгівлі. Пакет контрольних завдань для комплексної перевірки знань студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» факультету товарознавства і торговельного підприємництва. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 55 с.
  4. Дейниченко Г.В., Червоний В.М. «Теплове обладнання». Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»; ФОТС.  – бакалаври. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 32 с.
  5. Дуб В.В., Горєлков Д.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство» для студентів галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» для спец. 8.05050313 «Обладнання переробних та харчових виробництв»; освітньо-кваліфікаційний рівень – магістри. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 24 с.
  6. Постнов Г.М. Збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань з навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 8.140101.01 «Готельно-ресторанна справа». – Харків: ХДУХТ, 2014. – 55 с.
  7. Дейниченко Г.В., Афукова Н.О., Червоний В.М. Устаткування в галузі. Пакет завдань для комплексної контрольної роботи студентів напряму підготовки  6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаври, ННІХТБ. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 42 с.
  8. Горєлков Д.В., Солончук Л.М. Обладнання підприємств торгівлі. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів-заочників напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та комерційна діяльність», «Організація оптової та роздрібної торгівлі» факультету товарознавства і торговельного підприємництва. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 33с .
  9. Дмитревський Д.В. Інтелектуальна власність. Методичні вказівки з використання ПЕОМ для студентів напряму підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» факультету менеджменту. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 40с .