КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Автори:
О.Г. Терешкин,
В.В. Дуб
Рік:
2006
Сторінок:
141
Видавництво:
Харків: ХДУХТ
ISBN:
966-405-003-2
УДК:
725.71.011.643.3
ББК:
38.712.+36.99-5

  У посібнику наведено методичні матеріали, необхідні для виконання студентами-механіками курсового проектування. Показано послідовність виконання проектів, викладено правила розробки й оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, необхідні для виконання курсового проектування. У навчальному посібнику надано відомості з аналізу виробничої діяльності ремонтних підприємств і організацій технічного оснащення та монтажу торговельно-технологічного устаткування, а також розглянуто питання проектування та розрахунку електричних мереж підприємств харчування. Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю 7.090221 “Обладнання переробних та харчових виробництв” під час вивчення дисципліни “Проектування та технічне оснащення підприємств харчування”. Може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються проектуванням закладів ресторанного господарства і технічним обслуговуванням устаткування.