ІНЖИНІРИНГ У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Автори:
Дуб В.В.,
Терешкін О.Г.,
Горєлков Д.В.
Рік:
2017
Сторінок:
176
Видавництво:
"Друкарня Мадрид"
ISBN:
978-617-7470-49-5
УДК:
658.5(075.8)
ББК:
65.431-803.+36.99-2

У посібнику викладено визначення понять та відомості з організаційних принципів інжинірингу, аналізу виробничої діяльності ремонтних підприємств і організації технічного оснащення та монтажу торговельно-технологічного устаткування; розглянуто питання проектування та розрахунку електричних мереж закладів ресторанного господарства. Він містить довідкові матеріали, потрібні для виконання комплексу інжинірингових послуг у закладах ресторанного господарства та практичних і лабораторних робіт у ході навчального процесу.
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних та харчових виробництв» (ступінь освіти – магістр) та за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». Він також може бути корисним широкому колу фахівців, які займаються інжинірингом у сфері ресторанного господарства і технічним обслуговуванням устаткування.