ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Автори:
Г.В. Дейниченко,
Д.В. Горєлков,
В.В. Дуб,
І.В. Золотухіна,
З.О. Мазняк,
О.Г. Терешкін
Рік:
2010
Сторінок:
356
Видавництво:
Харків: Кроссроуд
ISBN:
978-966-8759-83-3
УДК:
339.166.5(075.8)
ББК:
67.304

У підручнику розглянуто основні положення законодавства України стосовно інтелектуальної власності, умови та процедура надання правової охорони об’єктами інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною промислової власності, авторських та суміжних прав, а  також нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто основні положення міжнародних конвенцій та угод, які стосуються захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підручник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки 6.050502 «Іінженерна механіка», 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво», 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Підручник може бути корисним широкому колу читачів: патентознавцям, інженерам, вченим і студентам, бізнесменам та менеджерам, творцям об’єктів інтелектуальної власності, організаціям, що використовують ці об’єкти та ін.