ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Автори:
Г.В. Дейниченко,
Д.В. Горєлков,
В.В. Дуб,
І.В. Золотухіна,
З.О. Мазняк,
О.Г. Терешкін
Рік:
2014
Сторінок:
376
Видавництво:
Київ: "Фірма ІНКОС"
ISBN:
978-617-598-099-6
УДК:
339.166.5(075.8)
ББК:
67.304

У підручнику розглянуто основні положення законодавства України стосовно інтелектуальної власності та процедура надання правової охорони об’єктів промислової власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною об’єктів промислової власності, авторського та суміжних прав, а також нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто основні положення міжнародних конвенцій та угод, які стосуються захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підручник призначений для студентів, що навчаються за напрямками підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.030510 “Товарознаство і торгівельне підприємництво”, 6.051701 “Харчові технології та інженерія”. Може бути корисним широкому колу читачів: патентознавцям, інженерам, вченим і студентам, бізнесменам та менеджерам, творцям об’єктів інтелектуальної власності, організаціям, що використовують ці об’єкти та ін.