Зустріч групи М-15 ФОТС зі співробітниками ХДНБ ім. В.Г. Короленка в рамках навчально-ознайомчої практики

14 червня 2016 р. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка гостинно зустріла студентів групи М-15 факультету обладнання та технічного сервісу Харківського державного університету харчування та торгівлі разом з куратором групи   доц. Червоним В.М.
Зустріч відбулася в рамках проведення навчально-ознайомчої практики студентів за сприяння завідувача відділом соціокультурного центру ХДНБ ім. В.Г. Короленка Крутас Олександри Іванівни.
Як дізнались студенти, на сьогодні ХДНБ обслуговує майже 60 тисяч користувачів, яким видається понад 3 млн. примірників документів. До послуг читачів 13 читальних залів на 511 місць.
Сьогодні робота з літературою в бібліотеці актуальна для майбутніх фахівців. Найчастіше студенти обмежуються використанням тільки електронних ресурсів, проте інформація, отримана в Інтернеті, не завжди є достовірною і об’єктивною.
Щорічно до бібліотеки надходить до 40 тис. документів. Розгалужена система довідково-бібліографічного апарату ХДНБ містить понад 60 каталогів і картотек, у т.ч. електронний довідково-бібліографічний фонд, автоматизовані бази даних, друковані зведені каталоги та фонд виконаних довідок.
Для майбутніх інженерів-механіків уміння працювати з інформацією – одна з ключових навичок успішних людей, яка полягає в здатності робити власні висновки на підставі вивчення літератури і вміти їх лаконічно формулювати.
Після проведення екскурсії сьогоднішні студенти, завтрашні фахівці, усвідомили, що відвідування бібліотек, читання літератури сприяє їх особистісному і професійному зростанню!