Захист магістерських дипломних робіт в Українській інженерно-педагогічній академії

     16 червня 2015 року на кафедрі харчових і хімічних технологій Українській інженерно-педагогічній академії відбувся захист дипломних робіт студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 7.01010401 – Професійна освіта. Харчові технології. Головою ДЕК №31 УІПА був призначений зав. кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ д.т.н., проф. Дейниченко Г.В.

    Магістерські дипломні роботи захищали 10 студентів групи ДТ-Х14-маг. Тематика магістерських дипломних робіт була присвячена вирішенню актуальних питань сучасних харчових технологій, зокрема розробці нових технологій ковбасних виробів з використанням дієтичних добавок, удосконаленню технологій отримання соняшникової олії, спирту-сирця, крохмалю, а також технологій очищення дифузійного соку цукрового виробництва, рафінації олії тощо. Студенти магістри продемонстрували високий рівень володіння матеріалом, науково-дослідницькі здібності, здатність аналізувати отримані матеріали та формувати висновки. Крім технологічної частини, магістерські дипломні роботи обов’язково містили методичний розділ, зокрема розробку дидактичного проекту лабораторної роботи з теми, яка розроблялась в дипломній роботі. То ж, студенти під час захисту демонстрували також власні здібності майбутнього викладача системи професійної освіти. Успішний захист магістерських дипломних робіт був підтверджений високими оцінками, виставленими ДЕК. То ж, за підсумками захисту всім студентам була присуджена кваліфікація: магістр-технолог, педагог, дослідник в галузі харчової промисловості.

     По закінченню захисту відбулося обговорення напрямків подальшого співробітництва між кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ та кафедрою харчових і хімічних технологій УІПА, в якому взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи УІПА, професор Вілков С.М., декан технологічного факультету, доцент Литвин О.О. та зав. кафедрою харчових і хімічних технологій доцент Александров О.В. Зокрема, колеги УІПА були запрошені до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», яку проводить кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва ХДУХТ разом із кафедрою обладнання переробних і харчових виробництв ТДАТУ 8-11 вересня 2015 року.