Захист кваліфікаційної роботи магістра студентом із Нігерії

27 січня 2017 року вперше в історії кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва відбувся захист кваліфікаційної роботи магістра студентом-іноземцем.  Захищав кваліфікаційну роботу магістра на тему “Удосконалення лінії з виробництва сухого білкового концентрату сироватки з-під кислого сиру” студент з Нігерії  Ебонугву Обінва Чімуаня (науковий керівник – д.т.н., проф.Дейниченко Г.В.).  Захист проходив на англійській мові.

Магістрант працював над своєю роботою протягом 1,5 років. Перш за все була обрана тема дослідження, якою зацікавився магістрант та результати якої могли б бути використані ним для подальшої роботи в своїй країні.  Тема була визначена на підставі існуючої проблематики переробки молочної сировини, яка є нагайною для господарства Нігерії.

З перших днів навчання Ебонугву О.Ч. наполегливо працював в науково-дослідній лабораторії кафедри, проводив експериментальну роботу на ультрафільтраційній лабораторній установці, ретельно вивчав теоретичні питання, пов’язані з закономірностями перебігу мембранних процесів обробки полікомпонентних біологічних рідин. Результати дослідження знайшли відображення в 1 науковій статті в збірнику наукових праць ХДУХТ, 3 тезах доповідей на наукових конференціях молодих учених і студентів. Також за участі магустранта кафедрою було подано заявку на отримання патенту України  на корисну модель.

Під час захисту, на якому крім членів ДЕК були присутні перший проректор ХДУХТ професор Янчева Л.М. та зав.міжнародним відділом університету доцент Борисова А.О., магістрант переконливо довів до всіх присутніх результати своєї магістерської роботи. Він зумів зацікавити доповіддю аудиторію, впевнено відповідав на запитання членів ДЕК, які лунали англійською мовою, прогнозував подальший розвиток своєї науково-дослідної та практичної роботи.

Результатом захисту стало те, що члени Державної екзаменаційної комісії одностайно виставили магістранту оцінку “відмінно”, присудивши тим самим Ебонугву О.Ч. кваліфікаційний рівень “магістр” за спеціальністю 8.05050313 – обладнання переробних і харчових виробництв.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва щиро вітає магістра Ебонугву О.Ч., інших магістрів факультету обладнання та технічного сервісу ХДУХТ, які захистили свої кваліфікаційні роботи, з успішним захистом та бажає нових успіхів в подальшій науковій та практичній роботі.