Захист комплексних дипломних проектів спеціаліста

Підтверджуючі рішення про подовження практики розробки комплексних дипломних проектів студентами різних спеціальностей, в червні 2017 року були проведені об’єднані засідання Державних екзаменаційних комісій Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу, факультету обладнання та технічного сервісу, економічного факультету з захисту комплексних дипломних проектів спеціаліста.
19 червня 2017 року будо проведено захист комплексного дипломного проекту спеціаліста, що виконаний студентами, які навчаються за трьома спеціальностями, на тему «Інноваційні підходи до техніко-технологічного забезпечення та економічна оцінка ефективності виробництва кондитерської продукції». Виконавцями комплексного проекту стали студентка Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу Крилова Д.Ю. – спеціальність 181 «Технологія харчування» (науковий керівник – д.т.н., доц. Горальчук А.Б., кафедра технології харчування), студент факультету обладнання та технічного сервісу Гаєвський М.С. – спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (науковий керівник – к.т.н., проф. Афукова Н.О. – кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва), студентка економічного факультету Святолуцька А.В. – спеціальність 051 «Економіка». (науковий керівник – к.е.н., проф. Смольнякова Н.М. – кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі). Також на об’єднаному засіданні екзаменаційних комісій факультету обладнання та технічного сервісу, економічного факультету з захисту комплексних дипломних проектів спеціаліста було представлено на захист комплексний дипломний проект спеціаліста на тему «Апаратурне забезпечення виробництва продукції з картоплі та оцінка його економічної ефективності». Дипломний проект реалізували студент факультету обладнання та технічного сервісу Гур’єв А.М. – спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М. – кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва,) та студентка економічного факультету Цуранова А.В. – спеціальність 051 «Економіка» (науковий керівник – к.е.н., проф. Дядюк М.А. – кафедра економіки підприємств харчування та торгівлі).
Комплексні дипломні проекти виконані під керівництвом провідних фахівців кафедр з урахуванням сучасних запитів бізнесу та затребуваності виробництв у нових інноваційних рішеннях, які б віддзеркалювали інвестиційну привабливість розробок студентства. Дипломні проекти спеціаліста, присвячені інноваціям у виробництві кондитерських виробів та картопляних снеків, виконані на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Капсулар» з подальшим впровадженням у виробничі умови.
На захист комплексних дипломів спеціаліста були запрошені ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі професор Черевко О.І., перший проректор університету професор Янчева Л.М. Спільне засідання екзаменаційних комісій проводила декан факультету обладнання та технічного сервісу доцент Карпенко Л.К.
Урочистий захист проводився в присутності широкого кола поважних гостей. До складу екзаменаційних комісій факультетів окрім фахівців ХДУХТ увійшли голова Державної екзаменаційної комісії економічного факультету, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури Калініченко Л.Л. та голова Державної екзаменаційної комісії Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу, начальник виробництва ТОВ «Тайфун-2000»Вітанова О.Д.

За результатами захисту комплексних дипломних проектів, фахівці галузей відзначили інвестиційну привабливість запропонованих рішень. Під час захисту майбутні спеціалісти показали все розмаїття своїх знань з багатьох дисциплін, що вивчались ними під час навчання, продемонстрували обізнаність не тільки в своїй кваліфікації, а й кваліфікації своїх партнерів за дипломним проектом за всіма трьома напрямками. Під час захисту вони довели інвестиційну привабливість розробки, розкрили тонкощі організації технологічного процесу виробництва, продемонстрували володіння технічними питаннями оснащення та експлуатації сучасного обладнання, економічно довели перспективи отриманих прибутків від впровадження, здійснили комплекс заходів з відпрацювання у виробничих умовах. Під час доповіді студенти впевнено відповідали на різноманітні складні запитання, чим підтвердили високу кваліфікацію «спеціаліст» та ефективність застосування комплексного підходу під час дипломного проектування.

За підсумками захисту члени Державних екзаменаційних комісій з трьох спеціальностей одноголосно прийшли до висновку про надання найвищого балу – «відмінно» – представленим на захист комплексним дипломним проектам.
Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва щиро вітає студентів-спеціалістів з успішним захистом дипломних проектів та бажає подальших успіхів у професійній діяльності та особистому житті!