Захист докторської дисертації Юдіною Тетяною Іллівною

28 жовтня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції докторант кафедри Юдіна Тетяна Іллівна. Тема дисертаційної роботи – НАУКОВЕ ОБГРУНТУВННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТРУКТУРОВАНОЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЦЕНТРАТІВ СКОЛОТИН. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор , заслужений діяч науки і техніки України Дейниченко Г.В.

В дисертаційній роботі автор довела доцільність використання концентратів сколотин у технологіях структурованої кулінарної продукції для підвищення її технологічної стабільності та харчової цінності.  Було науково обгрунтовано та розроблено моделі технологічних процесів одержання сухого молочно-білкового концентрату зі сколотин та ультрафільтраційного концентрату сколотин із застосуванням мембран типу ГР. Експериментальними методами та методами моделювання було обгруновано склад, технологічні параметри і режими виробництва, а також розроблено технології емульсійних соусів, молочно-рослинних фаршів, молочно-білкових напівфабрикатів  та напівфабрикатів для збитої десертної продукції на основі концентратів сколотин.

Комплексом показників було підтверджено повну безпечність розроблених напівфабрикатів, обгрунтовано режими та терміни їх зберігання, запропоновано нові й удосконалено існуючі технології кулінарної структурованої продукції з використанням розроблених напівфабрикатів.

Під час наукової дискусії офіційними опонентами, членами спеціалізованої вченої ради було відмічено високий рівень як дисертації, так і безпосередньо здобувача наукового ступеня. Присутні на захисті науковці наголошували на актуальності теми дисертації, високому науковому рівні її виконання, великій практичній і соціальній значущості роботи.  Провідні українські фахівці з дієтології особливо підкреслювали корисність розробленої продукції та практично необмежене коло її використання в лікувальному, профілактичному, дієтичному харчуванні. Закономірним результатом дискусії стало одностайне позитивне голосування членів спеціалізованої вченої ради за присудження Тетяні Іллівні наукового ступеня доктора технічних наук.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва вітає Тетяну Іллівну Юдіну з успішним захистом дисертаційної роботи! Бажаємо Вам, шановна Тетяно Іллівно, міцного здоров’я, миру, благополучча, нових творчих успіхів, родинного щастя, добробуту і злагоди!

 

А інколи захист докторської може бути і таким… 😛

image-0-02-05-3bc70e1228e53080f19a5b88630c0e10ccafd71c5c898431ef6fed3dfd585264-v