Захист докторської дисертації докторантом ТДАТУ

5 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі  відбувся захист дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора технічних наук доцентом кафедри обладнання  переробних і харчових виробництв імені професора Ялпачика Ф.Ю. Таврійського державного агротехнологічного університету Самойчуком Кирилом Олеговичем. Дисертація на тему “Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергування  молочних емульсій” була подана в раду за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. Науковий консультант – д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України , зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І.Беляєва  ХДУХТ Дейниченко Г.В.

На засіданні ради автором було констатовано, що гомогенізація є одним із найбільш енерговитратних  процесів при переробці молока  в молочні продукти. Тому вирішення проблеми високих енерговитрат процесу гомогенізації шляхом підвищення ефективності диспергування молочного жиру є актуальною.

Під час захисту К.О.Самойчук продемонстрував  високий рівень підготовки, глибоку обізнаність в теоретичних питаннях гідродинамічного диспергування молока, здатність вирішувати складні теоретико-практичні завдання та можливість кваліфіковано довести результати своїх досліджень, свою наукову позицію до присутніх.

В виступах офіційних опонентів, членів спеціалізованої вченої ради  пролунала висока оцінка представлених дисертантом наукових здобутків. Закономірним результатом яскравого захисту дисертації  стало одностайне голосування членів ради за присудження доценту Самойчуку К.О. наукового ступеня доктора технічних наук.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва щиро вітає Кирила Олеговича  Самойчука з успішним захистом докторської дисертації. Зичимо Вам, шановний Кирило Олегович,  міцного здоров’я, нових наукових досягнень, творчих успіхів, миру і злагоди в особистому житті.