Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

30 жовтня 2014 року відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття  наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв на тему: “Удосконалення процесу ультрафільтрації білково-вуглеводної молочної сировини та його апаратурне оформлення”  здобувача кафедри Гафурова Олега Вікторовича, яку було виконано під керівництвом к.т.н., доцента Мазняка Захара Олександровича.