Захист дисертаційної роботи докторантом кафедри

26 червня 2018 року в спеціалізованій вченій раді Д 64.088.01  Харківського державного університету харчування та торгівлі відбувся захист дисертаційної роботи  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук докторантом кафедри Погребняком Андрійом Володимировичем. Дисертаційна робота на тему  “Науково-теоретичні основи процесу різання харчових продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації” була подана в раду і захищалась за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.  Науковий консультант – докт.техн.наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України , зав.кафедрою устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва Г.В.Дейниченко.

Метод різання струменем води відомий в промисловості і медицині, проте в харчовій промисловості України метод гідрорізання на сьогоднішній день не застосовується. Тому дослідження А.В.Погребняка, спрямовані на розробку науково-теоретичних основ процесу різання водополімерним струменем харчових продуктів і обладнання для його реалізації, були визнані радою інноваційними, актуальними та конче перспективними.

Під час доповіді дисертант довів основні положення дисертації, переконав присутніх в тому, що в його роботі було розроблено новий напрям наукових досліджень, що є кваліфікаційною ознакою саме докторської дисертації. Впевнені відповіді на запитання, виступи офіційних опонентів, цікава наукова дискусія підтвердили високий науковий рівень як дисертації, так і самого дисертанта. Закономірним результатом захисту було одностайне голосування членів спеціалізованої вченої ради за присудження А.В.Погребняку наукового ступеня доктора технічних наук.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім.М.І.Беляєва  щиро вітає Андрія Володимировича з успішним захистом дисертаційної роботи.  Бажаємо миру, злагоди, міцного здоров′я, нових успіхів в науковій роботі та особистому житті.